AS Name
SWISSCOM
Org Name
Swisscom (Schweiz) AG
Registry Region
Switzerland
Looking Glass
IPv4Prefixes

413

IPv6Prefixes

35

IPv4 NUMs

3,608,576

IPv6 NUMs(/64)

161,330,364,416

3,608,576 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
23.217.108.0/22 Akamai International, BV 1024
45.85.96.0/24 CWP-NET-1 256
46.14.0.0/17 CH-CYBERNET 32768
46.14.0.0/16 CH-CYBERNET 65536
46.14.128.0/17 CH-CYBERNET-20100928 32768
46.245.144.0/21 educa.ch Schweizer Medieninstitut fur Bildung und Kultur Co-op. 2048
62.202.0.0/17 BLUEWINNET 32768
62.202.0.0/16 BLUEWINNET 65536
62.202.0.0/15 BLUEWINNET 131072
62.202.128.0/17 BLUEWINNET 32768
62.203.0.0/17 BLUEWINNET 32768
62.203.0.0/16 BLUEWINNET 65536
62.203.128.0/17 BLUEWINNET 32768
78.110.128.0/20 educa.ch Schweizer Medieninstitut fur Bildung und Kultur Co-op. 4096
80.75.192.0/20 ABB Schweiz AG 4096
80.94.144.0/20 International Committee of the Red Cross (ICRC) 4096
81.62.0.0/17 BLUEWINNET 32768
81.62.0.0/16 BLUEWINNET 65536
81.62.0.0/15 BLUEWINNET 131072
81.62.128.0/17 CH-CYBERNET 32768
81.63.0.0/17 BLUEWINNET 32768
81.63.0.0/16 BLUEWINNET 65536
81.63.128.0/17 SWISSCOM_CUST-81-63-128-0 32768
83.76.0.0/16 BLUEWINNET 65536
83.76.0.0/15 BLUEWINNET 131072
83.76.0.0/14 BLUEWINNET 262144
83.77.0.0/16 BLUEWINNET 65536
83.78.0.0/16 BLUEWINNET 65536
83.78.0.0/15 BLUEWINNET 131072
83.79.0.0/16 BLUEWINNET 65536
83.173.192.0/19 CH-CYBERNET-20040512 8192
83.173.192.0/18 CH-CYBERNET-20040512 16384
83.173.224.0/19 CH-CYBERNET-20040512 8192
84.253.0.0/19 CH-CYBERNET-20051020 8192
84.253.0.0/18 CH-CYBERNET-20051020 16384
84.253.32.0/19 CH-CYBERNET-20051020 8192
85.0.0.0/15 BLUEWINNET 131072
85.0.0.0/14 BLUEWINNET 262144
85.0.0.0/13 BLUEWINNET 524288
85.2.0.0/15 BLUEWINNET 131072
85.4.0.0/15 BLUEWINNET 131072
85.4.0.0/14 BLUEWINNET 262144
85.6.0.0/15 BLUEWINNET 131072
91.198.58.0/24 Hypothekarbank Lenzburg AG 256
91.198.72.0/24 HINT AG 256
91.209.158.0/24 Admeira AG 256
91.209.170.0/24 Swisspro AG 256
91.212.91.0/24 SIG allCap AG 256
91.212.117.0/24 Rotronic AG 256
91.216.229.0/24 Swisscom IT Services AG 256
91.223.121.0/24 RUAG Corporate Services AG 256
91.223.154.0/24 ALSO IT AG 256
91.226.202.0/24 Swiss Federal Parliamentary Services 256
91.230.249.0/24 Lindt & Spruengli (International) AG 256
92.104.0.0/16 BLUEWINNET 65536
92.104.0.0/15 BLUEWINNET 131072
92.104.0.0/14 BLUEWINNET 262144
92.105.0.0/16 BLUEWINNET 65536
92.106.0.0/16 BLUEWINNET 65536
92.106.0.0/15 BLUEWINNET 131072
92.107.0.0/16 BLUEWINNET 65536
95.152.64.0/19 CH-SWISSCOM-DYN-DSL 8192
95.152.64.0/18 CH-SWISSCOM-DYN-DSL 16384
95.152.96.0/19 CH-SWISSCOM-DYN-DSL 8192
104.66.160.0/20 Akamai International, BV 4096
104.66.176.0/20 Akamai International, BV 4096
109.164.128.0/18 CH-CYBERNET 16384
109.164.128.0/17 CH-CYBERNET 32768
109.164.192.0/18 CH-CYBERNET-20091015 16384
136.238.2.0/23 Schindler Informatik AG 512
136.238.12.0/23 Schindler Informatik AG 512
136.238.14.0/24 Schindler Informatik AG 256
138.81.0.0/24 ISO-CS 256
138.81.0.0/16 ISO-CS 65536
138.187.128.0/18 Swisscom-Infra 16384
138.188.0.0/24 Swisscom-Mobile 256
138.188.0.0/16 Swisscom-Mobile 65536
138.190.0.0/24 Swisscom-ITS 256
138.190.0.0/16 Swisscom-ITS 65536
138.223.0.0/24 ABB-NET4 256
138.223.0.0/16 ABB-NET4 65536
142.70.225.0/24 Xstrata Canada Inc. 256
142.70.228.0/24 Xstrata Canada Inc. 256
145.250.128.0/17 Universitaetsspital Basel 32768
145.250.209.0/24 Universitaetsspital Basel 256
145.250.210.0/24 Universitaetsspital Basel 256
145.250.211.0/24 Universitaetsspital Basel 256
145.250.213.0/24 Universitaetsspital Basel 256
145.250.215.0/24 Universitaetsspital Basel 256
145.250.216.0/24 Universitaetsspital Basel 256
145.250.217.0/24 Universitaetsspital Basel 256
145.250.219.0/24 Universitaetsspital Basel 256
146.4.0.0/24 CH-CYBERNET 256
146.4.0.0/17 CH-CYBERNET 32768
146.4.0.0/16 CH-CYBERNET 65536
146.4.128.0/17 BLUEWINNET 32768
149.133.4.0/23 The Swatch Group Ltd 512
156.135.8.0/22 SCAN1 1024
156.135.24.0/22 SCAN1 1024
161.78.0.0/20 AFI-KT-TG 4096
162.21.0.0/24 CHRINET 256
162.21.0.0/16 CHRINET 65536
164.128.0.0/21 Swisscom (Schweiz) AG 2048
164.128.8.0/22 Swisscom (Schweiz) AG 1024
164.128.20.0/22 Swisscom (Schweiz) AG 1024
164.128.24.0/21 Swisscom (Schweiz) AG 2048
164.128.32.0/19 IPP-BACKBONE 8192
164.128.64.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
164.128.102.0/23 Swisscom (Schweiz) AG 512
164.128.109.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
164.128.110.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
164.128.113.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
164.128.119.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
164.128.128.0/18 ENT-SDN-LE 16384
164.128.128.0/17 ENT-SDN-LE 32768
164.128.192.0/18 Swisscom (Schweiz) AG 16384
170.17.128.0/18 Swisscom (Schweiz) AG 16384
170.17.128.0/17 Swisscom (Schweiz) AG 32768
170.17.192.0/18 Swisscom (Schweiz) AG 16384
170.205.64.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
170.205.64.0/18 Swisscom (Schweiz) AG 16384
170.205.96.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
176.127.0.0/24 BLUEWINNET 256
176.127.0.0/18 BLUEWINNET 16384
176.127.0.0/17 BLUEWINNET 32768
176.127.0.0/16 BLUEWINNET 65536
176.127.64.0/18 BLUEWINNET 16384
176.127.128.0/18 BLUEWINNET 16384
176.127.128.0/17 BLUEWINNET 32768
176.127.192.0/18 BLUEWINNET 16384
178.174.0.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
178.174.0.0/18 Swisscom (Schweiz) AG 16384
178.174.32.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
178.174.64.0/20 Swisscom (Schweiz) AG 4096
178.174.64.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
178.174.80.0/20 Swisscom (Schweiz) AG 4096
178.192.0.0/15 BLUEWINNET 131072
178.192.0.0/14 BLUEWINNET 262144
178.192.0.0/13 BLUEWINNET 524288
178.194.0.0/15 BLUEWINNET 131072
178.196.0.0/15 BLUEWINNET 131072
178.196.0.0/14 BLUEWINNET 262144
178.198.0.0/15 BLUEWINNET 131072
184.85.242.0/23 Akamai International, BV 512
184.86.80.0/22 Akamai International, BV 1024
185.39.92.0/22 educa.ch Schweizer Medieninstitut fur Bildung und Kultur Co-op. 1024
185.49.152.0/22 Group Brugg AG 1024
185.54.172.0/22 Alt Gr SA 1024
185.58.1.0/24 Thinxx GmbH 256
185.105.132.0/23 BLUEWINNET 512
185.105.132.0/22 BLUEWINNET 1024
185.105.134.0/23 BLUEWINNET 512
185.105.144.0/23 CYBERNET-CH-DSL-185-105-144 512
185.105.144.0/22 CYBERNET-CH-DSL-185-105-144 1024
185.105.146.0/23 CYBERNET-CH-DSL-185-105-144 512
185.156.8.0/22 OBT AG 1024
185.210.2.0/24 SICPA SA 256
188.60.0.0/24 BLUEWINNET 256
188.60.0.0/16 BLUEWINNET 65536
188.60.0.0/15 BLUEWINNET 131072
188.60.0.0/14 BLUEWINNET 262144
188.61.0.0/24 BLUEWINNET 256
188.61.0.0/16 BLUEWINNET 65536
188.62.0.0/24 BLUEWINNET 256
188.62.0.0/16 BLUEWINNET 65536
188.62.0.0/15 BLUEWINNET 131072
188.63.0.0/24 BLUEWINNET 256
188.63.0.0/16 BLUEWINNET 65536
188.92.48.0/21 Swisscom (Schweiz) AG 2048
192.53.104.0/24 AZUR-CH-NET1 256
192.83.223.0/24 XMIT1 256
192.102.95.0/24 ZBW Zentralstelle fuer berufliche Weiterbildung 256
192.137.186.0/24 Debrunner Sa (C01080762) 256
193.0.237.0/24 EFG Bank SA, Succursale de Geneve 256
193.5.0.0/24 NET-193-PA 256
193.5.3.0/24 DIALOGUE-NET 256
193.5.4.0/23 Swisscom (Schweiz) AG 512
193.5.36.0/24 IPP-SERVICES 256
193.5.38.0/24 SPOP-LAB 256
193.5.52.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.5.59.0/24 NSS-LAB 256
193.5.61.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.5.67.0/24 SIX Group Services AG 256
193.5.176.0/23 Kanton Appenzell Ausserrhoden 512
193.5.178.0/24 V-ZUG AG 256
193.5.224.0/20 VPTT 4096
193.5.254.0/24 Oetiker Schweiz AG 256
193.8.128.0/23 Kantonsspital St. Gallen 512
193.8.140.0/23 OFISA Informatique SA 512
193.8.145.0/24 Allocare AG 256
193.19.94.0/23 FERRING INTERNATIONAL CENTER S.A. 512
193.41.52.0/22 Bellevue Group AG 1024
193.41.54.0/23 CH-BELLEVUE-BANK 512
193.58.242.0/24 Givaudan International SA 256
193.72.80.0/24 Stephan Fischer 256
193.73.106.0/23 Helsana Versicherungen AG 512
193.73.107.0/24 Helsana Versicherungen AG 256
193.73.242.0/23 Conseil Oecumenique des Eglises 512
193.73.251.0/24 Autovista International AG 256
193.134.32.0/22 Kantonsspital St. Gallen 1024
193.134.36.0/22 NET-193-PA 1024
193.134.132.0/24 Helvetia Swiss Insurance Company Ltd. 256
193.134.255.0/24 GGC 256
193.135.0.0/23 Swisscom (Schweiz) AG 512
193.135.3.0/24 GGC 256
193.135.100.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.135.108.0/24 Kernkraftwerk Leibstadt AG 256
193.135.128.0/22 OCHSNERLOEHRER-NET 1024
193.135.132.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.135.136.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.135.142.0/23 Swisscom (Schweiz) AG 512
193.135.144.0/23 TMTRADING-NET 512
193.135.173.0/24 BOOGMAN-NET 256
193.135.214.0/23 Swisscom (Schweiz) AG 512
193.135.216.0/23 World Meteorological Organization 512
193.135.218.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.135.219.0/24 SUVA AG 256
193.135.255.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.150.48.0/24 Hotelplan AG 256
193.188.240.0/24 Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG 256
193.188.245.0/24 Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG 256
193.200.5.0/24 CBH - Compagnie Bancaire Helvetique SA 256
193.200.236.0/24 Hilcona AG 256
193.201.122.0/23 Hotelplan AG 512
193.222.59.0/24 Vifor (International) AG 256
193.222.64.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
193.222.148.0/22 Philip Morris International IT Service Center Sarl 1024
193.222.152.0/22 Philip Morris International IT Service Center Sarl 1024
193.222.160.0/21 Philip Morris International IT Service Center Sarl 2048
193.222.168.0/21 Philip Morris International IT Service Center Sarl 2048
193.223.16.0/20 Swisscom (Schweiz) AG 4096
193.223.32.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
193.223.80.0/24 Jelmoli AG 256
193.223.81.0/24 Jelmoli AG 256
193.223.102.0/24 E.M.S. Electro Medical Systems S.A. 256
193.223.224.0/20 Helsana Versicherungen AG 4096
193.239.20.0/22 Steven Glogger 1024
193.239.200.0/23 Comed AG 512
193.246.0.0/23 Swisscom (Schweiz) AG 512
193.246.8.0/22 Akamai Abuse contact 1024
193.246.16.0/21 Swisscom (Schweiz) AG 2048
193.246.32.0/20 Swisscom DCS AG 4096
193.246.48.0/24 Akamai Abuse contact 256
193.246.50.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.246.57.0/24 SWISSCOM-NET 256
193.246.62.0/24 Fastnet S.A. 256
193.246.62.0/23 Fastnet S.A. 512
193.246.63.0/24 Fastnet S.A. 256
193.246.99.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.246.100.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.246.104.0/24 LIFT-NET 256
193.246.105.0/24 Akamai Abuse contact 256
193.246.113.0/24 NET-193-PA 256
193.246.122.0/24 Rheinmetall Air Defense AG 256
193.246.127.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.246.151.0/24 Mathys & Scheitlin AG 256
193.246.202.0/24 AKA-NET2016 256
193.246.202.0/23 AKA-NET2016 512
193.246.246.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.246.248.0/22 Swisscom (Schweiz) AG 1024
193.246.252.0/24 France Loisirs Suisse Sarl 256
193.247.36.0/22 Swisscom (Schweiz) AG 1024
193.247.40.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.247.41.0/24 AKA-NET-LSS 256
193.247.42.0/24 ZATTOO-NET 256
193.247.43.0/24 Akamai Abuse contact 256
193.247.44.0/22 Swisscom (Schweiz) AG 1024
193.247.58.0/24 Union Postale Universelle 256
193.247.60.0/23 Union Postale Universelle 512
193.247.83.0/24 Aerztekasse Genossenschaft 256
193.247.84.0/24 Aerztekasse Genossenschaft 256
193.247.86.0/24 NET-193-PA 256
193.247.90.0/24 Akamai Abuse contact 256
193.247.104.0/23 IPP-BACKBONE 512
193.247.110.0/23 Kanton Schwyz 512
193.247.124.0/23 CSS Kranken-Versicherung AG 512
193.247.128.0/22 Transports Publics de la Region Lausannoise sa 1024
193.247.132.0/24 Lightning MultiCom SA 256
193.247.151.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.247.166.0/24 AKA-NET 256
193.247.166.0/23 AKA-NET 512
193.247.167.0/24 Akamai Abuse contact 256
193.247.168.0/21 Swisscom (Schweiz) AG 2048
193.247.193.0/24 Netflix 256
193.247.217.0/24 NET-193-PA 256
193.247.218.0/23 SOCIETENEUCHATELOISE-NET 512
193.247.224.0/21 Swisscom (Schweiz) AG 2048
193.247.244.0/23 Swisscom (Schweiz) AG 512
193.247.247.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
193.247.250.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
194.6.160.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
194.9.44.0/24 Galledia AG 256
194.9.45.0/24 Galledia AG 256
194.11.144.0/21 Swisscom (Schweiz) AG 2048
194.11.152.0/24 Oettinger Davidoff AG 256
194.11.152.0/23 Oettinger Davidoff AG 512
194.11.153.0/24 Oettinger Davidoff AG 256
194.11.156.0/22 Viollier AG 1024
194.11.203.0/24 Ivoclar Vivadent AG 256
194.11.210.0/24 CORNER BANCA SA 256
194.11.211.0/24 CORNER BANCA SA 256
194.11.213.0/24 CORNER BANCA SA 256
194.38.192.0/19 CANET 8192
194.40.233.0/24 Neue Zuercher Zeitung AG 256
194.48.215.0/24 Basilea Pharmaceutica International Ltd. 256
194.49.21.0/24 Strellson AG 256
194.56.0.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.0.0/18 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 16384
194.56.3.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.4.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.8.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.9.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.11.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.12.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.13.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.15.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.16.0/20 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 4096
194.56.32.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.33.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.34.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.35.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.36.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.37.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.38.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.39.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.44.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.45.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.48.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.49.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.50.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.51.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.52.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.53.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.54.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.55.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.56.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.58.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.63.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.64.0/24 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 256
194.56.64.0/21 Stadt Zuerich, Organisation und Informatik 2048
194.56.96.0/22 Alpiq AG 1024
194.56.104.0/22 Alpiq AG 1024
194.56.108.0/22 Alpiq AG 1024
194.56.112.0/22 Alpiq AG 1024
194.56.116.0/22 Alpiq AG 1024
194.56.120.0/22 Alpiq AG 1024
194.56.127.0/24 CELLPACK AG 256
194.56.234.0/24 STAR AG, Software, Translation, Artwork, Recording 256
194.56.248.0/23 Ernst Basler & Partner 512
194.59.152.0/24 Strellson AG 256
194.59.152.0/23 Strellson AG 512
194.59.153.0/24 Strellson AG 256
194.59.154.0/24 Strellson AG 256
194.88.30.0/23 KerrHawe SA 512
194.93.98.0/24 AMC International Alfa Metalcraft Corporation AG 256
194.93.112.0/23 SFS services AG 512
194.93.112.0/22 SFS services AG 1024
194.93.114.0/23 SFS services AG 512
194.124.142.0/23 Basler & Hofmann AG Ingenieure, Planer und Berater 512
194.124.176.0/21 Abraxas Informatik AG 2048
194.124.232.0/23 MvA Internet Services GmbH 512
194.124.243.0/24 Bank Hapoalim (Schweiz) AG 256
194.124.249.0/24 Ernst Basler & Partner 256
194.124.254.0/24 Romande Energie SA 256
194.147.52.0/24 Baumer Management Services AG 256
194.147.52.0/22 Baumer Management Services AG 1024
194.147.53.0/24 Baumer Management Services AG 256
194.147.54.0/24 Baumer Management Services AG 256
194.147.55.0/24 Baumer Management Services AG 256
194.147.102.0/23 Holcim (Schweiz) AG 512
194.147.134.0/23 Kantonale Verwaltung Appenzell Innerrhoden 512
194.147.141.0/24 Bucherer AG 256
194.147.229.0/24 Conzzeta AG 256
194.169.219.0/24 Swisscom Directories AG 256
194.209.0.0/16 Swisscom (Schweiz) AG 65536
194.209.74.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
195.8.108.0/24 Ivaris AG 256
195.35.121.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
195.47.231.0/24 Ticketcorner AG 256
195.65.0.0/16 Swisscom (Schweiz) AG 65536
195.65.47.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
195.144.32.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
195.176.128.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
195.176.192.0/19 Swisscom (Schweiz) AG 8192
195.186.0.0/16 BLUEWINNET 65536
195.250.44.0/24 BZ Bank AG 256
199.58.0.0/24 Briggs & Stratton Corporation 256
204.154.58.0/24 Briggs & Stratton Corporation 256
204.154.59.0/24 Briggs & Stratton Corporation 256
212.41.192.0/20 CH-CYBERNET-20090113 4096
212.41.192.0/19 CH-CYBERNET-20090113 8192
212.41.208.0/20 CH-CYBERNET-20090113 4096
212.90.192.0/20 CH-CYBERNET-990506 4096
212.90.192.0/19 CH-CYBERNET-990506 8192
212.90.208.0/20 CH-CYBERNET-990506 4096
212.117.96.0/19 educa.ch Schweizer Medieninstitut fur Bildung und Kultur Co-op. 8192
212.243.0.0/16 Swisscom (Schweiz) AG 65536
212.243.39.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
212.243.152.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
212.243.210.0/24 Swisscom (Schweiz) AG 256
213.3.0.0/17 BLUEWINNET 32768
213.3.0.0/16 Swisscom (Schweiz) AG 65536
213.3.128.0/17 Swisscom (Schweiz) AG 32768
213.180.160.0/20 CYBERNET-ADSL 4096
213.180.160.0/19 SWISSCOM_CUST-213-180-160-0 8192
213.180.176.0/20 CYBERNET-ADSL 4096
213.200.192.0/19 SWISSCOM_CUST-213-200-192-0 8192
213.200.192.0/18 SWISSCOM_CUST-213-200-192-0 16384
213.200.224.0/19 CH-CYBERNET-20020730 8192
217.11.32.0/21 CH-CYBERNET-20000818 2048
217.11.32.0/20 SWISSCOM_CUST-217-11-32-0 4096
217.11.40.0/21 CH-CYBERNET-20000818 2048
217.192.0.0/15 Swisscom (Schweiz) AG 131072
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
2001:678:e0::/48 Galledia AG 65536
2001:67c:420::/48 Otto Fischer AG 65536
2001:67c:4f0::/48 Coop Genossenschaft 65536
2001:67c:5dc::/48 Bucherer AG 65536
2001:67c:1818::/48 V-ZUG AG 65536
2001:67c:1984::/48 MvA Internet Services GmbH 65536
2001:67c:273c::/48 HG COMMERCIALE Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes 65536
2001:67c:2f70::/48 RUAG Corporate Services AG 65536
2001:918::/32 Swisscom (Schweiz) AG 4294967296
2001:918:ff44::/48 Swisscom (Schweiz) AG 65536
2001:918:ff64::/48 Swisscom (Schweiz) AG 65536
2001:918:ffaa::/48 GGC 65536
2001:918:ffac::/48 Akamai Abuse contact 65536
2001:918:ffad::/48 Akamai Abuse contact 65536
2001:918:ffc8::/48 Swisscom (Schweiz) AG 65536
2001:918:fffa::/48 SWISSCOM-EXE-NET 65536
2001:4d98::/34 SWISSCOM-DCR 1073741824
2001:4d98::/33 SWISSCOM-DCR 2147483648
2001:4d98:2100::/40 SWISSCOM-DCR 16777216
2001:4d98:4000::/34 SWISSCOM-DCR 1073741824
2a01:8b00::/32 educa.ch Schweizer Medieninstitut fur Bildung und Kultur Co-op. 4294967296
2a01:a2e0::/32 Group Brugg AG 4294967296
2a02:a90::/32 Swisscom (Schweiz) AG 4294967296
2a02:1200::/29 SWISSCOM-6RD 34359738368
2a02:1200::/28 SWISSCOM-6RD 68719476736
2a02:1200::/27 SWISSCOM-6RD 137438953472
2a02:1208::/29 SWISSCOM-6RD 34359738368
2a02:1210::/29 SWISSCOM-RES-WLI 34359738368
2a02:1210::/28 SWISSCOM-RES-WLI 68719476736
2a02:1210:fc00::/38 SWISSCOM-RES-WLI 67108864
2a02:1218::/29 SWISSCOM-RES-WLE 34359738368
2a02:4620::/32 Alt Gr SA 4294967296
2a06:d581:3000::/36 Bank Julius Baer & Co. AG 268435456
2a0b:4200:1001::/48 Opacc Software AG 65536
2a0d:ed80:101::/48 Bratschi AG 65536
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS47692 NESSUS - Nessus GmbH, AT Austria 31,488 38,654,967,808 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS57695 MISAKA-BACKBONE-AS - Misaka Network, Inc., US United States 4,096 47,550,038,016 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5650 FRONTIER-FRTR - Frontier Communications of America, Inc., US United States 12,210,176 17,448,304,640 IPv4 IPv4
AS20080 AMPATH - Florida International University, US United States 1,536 4,295,032,832 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5645 TEKSAVVY - TekSavvy Solutions, Inc., CA Canada 733,696 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS7713 telkomnet-as-ap - Telekomunikasi Indonesia (PT), ID Indonesia 3,404,544 12,888,178,688 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS48362 TKSWF-AS - Stadtwerke Feldkirch, AT Austria 7,936 4,295,032,832 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1820 WNET - WNET TELECOM USA Corp., US United States 34,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS7738 Telemar Norte Leste S.A., BR Brazil 7,710,208 68,719,476,736 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8560 ONEANDONE-AS - 1&1 IONOS SE, DE Germany 549,376 51,539,607,552 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS50304 BLIX - Blix Solutions AS, NO Norway 38,912 974,957,772,800 IPv4 IPv4
AS207044 ENET-AS - Enet Telecommunications Networks Limited, IE Ireland 16,384 35,433,676,800 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1239 SPRINTLINK - Sprint, US United States 17,002,240 60,129,542,144 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24516 VIRTUTEL-AS-AP - Virtutel Pty Ltd, AU Australia 8,448 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24441 CITYLINK-AS-KH - CityLink Corporation, LTD, KH Cambodia 6,144 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS267613 ELETRONET S.A., BR Brazil 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS2497 IIJ - Internet Initiative Japan Inc., JP Japan 3,802,368 17,716,740,096 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS2516 KDDI - KDDI CORPORATION, JP Japan 18,443,264 2,757,369,069,568 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS14537 CL-1379-14537 - Continent 8 LLC, US United States 41,472 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS52320 GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO Colombia 6,912 8,590,131,200 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS20473 AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US United States 934,400 1,363,599,884,288 IPv4 IPv4
AS31500 GLOBALNET-AS - LLC GLOBALNET, RU Russian Federation 7,936 268,894,208 IPv6 IPv6
AS20485 TRANSTELECOM - Joint Stock Company TransTeleCom, RU Russian Federation 354,816 42,949,672,960 IPv4 IPv4
AS28186 ITS TELECOMUNICACOES LTDA, BR Brazil 49,152 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS328320 Kurlec-AS - Kurlec Wireless (PTY) Ltd, ZA South Africa 9,216 0 IPv4 IPv4
AS2914 NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US United States 6,968,064 21,743,796,736 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS3549 LVLT-3549 - Level 3 Parent, LLC, US United States 6,136,448 128,879,493,120 IPv4 IPv4
AS18106 VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd, SG Singapore 51,456 12,884,901,888 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS327960 PC-MANIACS - PC Maniacs CC, ZA South Africa 1,024 0 IPv4 IPv4
AS51873 AS-ARCADE - Arcade Solutions AG, CH Switzerland 7,424 4,295,032,832 IPv6 IPv6
AS577 BACOM - Bell Canada, CA Canada 6,008,064 4,550,950,912 IPv4 IPv4
AS9304 HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited, HK Hong Kong 1,501,696 12,884,901,888 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS61832 Fortel Fortaleza Telecomunicacoes Ltda, BR Brazil 1,024 4,295,000,064 IPv4 IPv4
AS4844 SUPERINTERNET-AS-AP - SuperInternet Access Pte Ltd, SG Singapore 8,192 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS3292 TDC - TDC A/S, DK Denmark 6,877,440 163,209,019,392 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5413 AS5413 - Daisy Communications Ltd, GB United Kingdom 732,160 68,719,542,272 IPv4 IPv4
AS34019 HIVANE, FR France 2,560 1,245,184 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS393950 XIBER-LLC - FiberIndy, US United States 20,480 458,752 IPv4 IPv4
AS8881 VERSATEL - 1&1 Versatel Deutschland GmbH, DE Germany 1,367,808 51,540,131,840 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS263009 FORTE TELECOM LTDA., BR Brazil 3,840 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1764 NEXTLAYER-AS - Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH, AT Austria 85,760 283,467,972,608 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS4637 ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra International Limited, HK Hong Kong 526,080 17,180,065,792 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS20912 ASN-PANSERVICE - Giuliano Claudio Peritore trading as "Panservice s.a.s. di Cuseo Fabrizio & C.", IT Italy 16,384 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39120 CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT Italy 92,672 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS43578 bitNAP - MBA DATACENTERS S.L., ES Spain 8,704 393,216 IPv4 IPv4
AS59605 ZAINGP-AS - MENA LEVANT W.L.L, BH Bahrain 6,400 524,288 IPv4 IPv4
AS6663 TTI-NET - Euroweb Romania S.R.L., RO Romania 60,416 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS38001 NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP - NewMedia Express Pte Ltd, SG Singapore 27,136 4,295,294,976 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8359 MTS - MTS PJSC, RU Russian Federation 1,164,032 77,309,411,328 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS23148 TERRENAP - MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business, US United States 294,656 251,789,312 IPv4 IPv4
AS58057 SECUREBIT - Securebit AG, CH Switzerland 3,840 8,591,769,600 IPv4 IPv4
AS328145 Lyca-Digital-AS - Lyca Digital NPC, ZA South Africa 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1267 ASN-WINDTRE - WIND TRE S.P.A., IT Italy 6,037,248 2,233,382,993,920 IPv4 IPv4
AS4230 CLARO S.A., BR Brazil 4,239,872 4,295,360,512 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS47422 SBIX - Securebit AG, CH Switzerland 0 0 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS852 ASN852 - TELUS Communications Inc., CA Canada 4,947,968 13,690,339,328 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1103 SURFNET-NL - SURFnet bv, NL Netherlands 6,227,968 281,509,336,514,560 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS9145 EWETEL - EWE TEL GmbH, DE Germany 923,136 141,733,920,768 IPv4 IPv4
AS22652 FIBRENOIRE-INTERNET - Fibrenoire Inc., CA Canada 97,792 8,590,131,200 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39326 HSO-GROUP - HighSpeed Office Limited, GB United Kingdom 40,192 8,606,908,416 IPv4 IPv4
AS61955 ColocationIX-AS - ColocationIX GmbH, DE Germany 1,280 2,162,688 IPv4 IPv4
AS44530 HOPUS - HOPUS SAS, FR France 4,096 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS3320 DTAG - Deutsche Telekom AG, DE Germany 34,096,128 35,373,374,177,280 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8426 CLARANET-AS - ClaraNET LTD, GB United Kingdom 976,128 107,374,706,688 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS58511 ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - ANYCAST HOLDINGS PTY LTD, AU Australia 7,936 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12956 Telefonica - Telefonica International Wholesale Services II, S.L.U., ES Spain 178,688 12,884,967,424 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS34224 NETERRA-AS - Neterra Ltd., BG Bulgaria 56,320 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS31424 NEXELLENT-AS - nexellent ag, CH Switzerland 14,848 8,590,327,808 IPv6 IPv6
AS8455 ATOM86-AS - Schuberg Philis B.V., NL Netherlands 26,880 38,654,705,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS49605 DTS-AS - Digital Telecommunication Services S.r.l., IT Italy 9,728 38,654,705,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS2857 RLP-NET - Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz, DE Germany 332,544 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS328206 JAWUG - Johannesburg Area Wireless User Group (JAWUG), ZA South Africa 0 65,536 IPv6 IPv6
AS174 COGENT-174 - Cogent Communications, US United States 27,576,832 310,095,085,568 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS7575 AARNET-AS-AP - Australian Academic and Research Network, AU Australia 1,518,848 1,125,281,693,696 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS49434 HARMONYHOSTING-AS - Harmony Hosting SARL, FR France 2,304 38,654,705,664 IPv6 IPv6
AS6079 RCN-AS - RCN, US United States 1,152,256 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS7195 EDGEUNO SAS, CO Colombia 9,728 306,184,192 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS4739 INTERNODE-AS - iiNet Limited, AU Australia 1,530,880 12,935,630,848 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS22356 Durand do Brasil Ltda, BR Brazil 32,000 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24961 MYLOC-AS - myLoc managed IT AG, DE Germany 133,632 51,539,673,088 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS31027 GlobalConnect-AS - Nianet A/S, DK Denmark 233,984 103,096,188,928 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39533 asympto - Asympto Networks Kft., CH Switzerland 512 2,147,483,648 IPv4 IPv4
AS63956 COLO-AS-AP - Colocation Australia Pty Ltd, AU Australia 21,760 4,580,245,504 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS680 DFN - Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE Germany 8,244,224 171,798,691,840 IPv4 IPv4
AS1403 EBOX, CA Canada 247,808 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5580 HIBERNIA - GTT Netherlands B.V., NL Netherlands 15,104 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS23106 AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT, BR Brazil 159,744 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS553 BELWUE - Universitaet Stuttgart, DE Germany 2,116,352 103,079,215,104 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS4635 HKIX-RS1 - The Hong Kong Internet Exchange Limited, HK Hong Kong 0 0 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS3327 CITIC - CITIC Telecom CPC Netherlands B.V., EE Estonia 78,848 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS38883 FIRENET-AS-AP - FireNet Pty Ltd, AU Australia 7,680 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS59414 CLOUDSCALE - cloudscale.ch AG, CH Switzerland 7,680 55,834,574,848 IPv6 IPv6
AS7473 SINGTEL-AS-AP - Singapore Telecommunications (SINGTEL Internet Exchange), SG Singapore 57,600 4,295,163,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS29632 NASSIST-AS - Netassist Limited, GI Gibraltar 114,944 4,295,032,832 IPv6 IPv6
AS34288 AS34288 - Kantonsschule Zug, CH Switzerland 16,640 34,359,803,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS37497 Network-Platforms - Network Platforms (PTY) LTD, ZA South Africa 14,336 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS202984 team-host - Chernyshov Aleksandr Aleksandrovich, RU Russian Federation 9,984 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS327983 Interworks-Wireless-Solutions - Interworks Wireless Solutions, ZA South Africa 5,120 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS14361 HOPONE-GLOBAL - HopOne Internet Corporation, US United States 137,728 3,932,160 IPv4 IPv4
AS16735 ALGAR TELECOM S/A, BR Brazil 503,808 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8218 NEO-ASN - Zayo France SAS, FR France 55,296 42,950,524,928 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS199938 NETZWERGE - Netzwerge GmbH, DE Germany 1,280 17,179,869,184 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS57199 MilkyWan, FR France 1,280 12,884,901,888 IPv6 IPv6
AS59689 KEYADE-AS - Keyade SASU, FR France 1,024 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS36351 SOFTLAYER - SoftLayer Technologies Inc., US United States 5,082,368 39,632,240,640 IPv4 IPv4
AS6661 EPT-LU - POST Luxembourg, LU Luxembourg 187,904 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS8220 COLT - COLT Technology Services Group Limited, GB United Kingdom 1,136,128 21,475,164,160 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8732 COMCOR-AS - OJSC Comcor, RU Russian Federation 139,776 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS33891 CORE-BACKBONE - Core-Backbone GmbH, DE Germany 0 0 IPv4 IPv4
AS34781 SIL-CITYCABLE-AS - Citycable, CH Switzerland 34,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS45352 IPSERVERONE-AS-AP - IP ServerOne Solutions Sdn Bhd, MY Malaysia 26,880 4,831,838,208 IPv4 IPv4
AS6667 EUNET-FINLAND - Elisa Oyj, FI Finland 2,816 0 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6768 EUROTEL-AS - "EUROTELE-PLUS" LLC, UA Ukraine 3,968 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12874 FASTWEB - Fastweb SpA, IT Italy 3,645,184 2,305,843,009,213,693,952 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS3491 BTN-ASN - PCCW Global, Inc., US United States 1,012,480 13,958,643,712 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS3741 IS - Internet Solutions, ZA South Africa 2,720,000 137,438,953,472 IPv4 IPv4
AS13786 SEABRAS-1 - Seabras 1 USA, LLC, US United States 3,072 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS197595 OBE-EUROPE - Obenetwork AB, SE Sweden 27,648 64,425,164,800 IPv4 IPv4
AS15576 NTS - NTS workspace AG, CH Switzerland 46,080 124,587,999,232 IPv6 IPv6
AS50903 TRINAPS - TRINAPS SAS, FR France 4,096 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS3267 RUNNET - The federal state autonomous educational establishment of additional professional education Center of Realization of State Educational Policy and Informational Technologies, RU Russian Federation 272,640 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS6762 SEABONE-NET - TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT Italy 128,768 8,590,065,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15623 CYBERLINK - Cyberlink AG, CH Switzerland 104,448 77,309,476,864 IPv6 IPv6
AS50673 Serverius-as - Serverius Holding B.V., NL Netherlands 93,696 184,683,790,336 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS50877 AIRBEAM-AS - Airbeam S.r.l., IT Italy 3,072 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS137 ASGARR - Consortium GARR, IT Italy 2,770,688 8,589,934,592 IPv6 IPv6
AS3356 LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US United States 38,765,672 25,789,595,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS13030 INIT7 - Init7 (Switzerland) Ltd., CH Switzerland 95,744 77,330,841,600 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS7029 WINDSTREAM - Windstream Communications LLC, US United States 12,932,864 210,453,659,648 IPv4 IPv4
AS15435 KABELFOON - CAIW Diensten B.V., NL Netherlands 253,952 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS21320 GEANT_IAS_VRF - GEANT Vereniging, GB United Kingdom 2,048 4,295,032,832 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS28917 Fiord-AS - LLC "TRC FIORD", RU Russian Federation 46,336 68,719,542,272 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS38091 HELLONET-AS-KR - LG HelloVision Corp., KR Republic of Korea 109,568 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS41327 FIBERTELECOM-AS - Fiber Telecom S.p.A., IT Italy 7,680 68,719,476,736 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5396 AS-IRIDEOS-MC - IRIDEOS S.P.A., IT Italy 118,272 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5769 VIDEOTRON - Videotron Telecom Ltee, CA Canada 2,637,824 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8708 RCS-RDS - RCS & RDS SA, RO Romania 2,144,256 68,719,476,736 IPv6 IPv6
AS5511 Opentransit - Orange S.A., FR France 784,384 4,299,161,600 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8758 IWAY - Iway AG, CH Switzerland 89,088 113,816,633,344 IPv4 IPv4
AS12350 VTX-NETWORK - VTX Services SA, CH Switzerland 414,464 8,590,000,128 IPv4 IPv4
AS29467 LuxNetwork - LUXNETWORK S.A., LU Luxembourg 9,472 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS327781 VANGIBUZZ - Vangibuzz (Pty) Ltd, ZA South Africa 8,192 0 IPv4 IPv4
AS2518 BIGLOBE - BIGLOBE Inc., JP Japan 3,674,112 38,654,705,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS4134 CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street, CN China 113,944,832 17,596,483,305,472 IPv4 IPv4
AS38726 VTCDIGICOM-AS-VN - VTC DIGICOM, VN Viet Nam 20,480 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS41095 IPTP - IPTP LTD, NL Netherlands 39,970 9,378,529,280 IPv4 IPv4
AS1140 SIDN - Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, NL Netherlands 3,328 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS3257 GTT-BACKBONE - GTT Communications Inc., DE Germany 2,495,656 184,684,314,624 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15412 FLAG-AS - Reliance Globalcom Limited, GB United Kingdom 32,256 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS37100 SEACOM-AS - SEACOM Limited, MU Mauritius 1,071,360 12,884,901,888 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS50628 Leonix-Telecom - ALWAYS ON SAS, FR France 16,640 137,438,953,472 IPv6 IPv6
AS513 CERN - CERN - European Organization for Nuclear Research, CH Switzerland 354,816 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS29222 Infomaniak-AS - Infomaniak Network SA, CH Switzerland 33,024 17,179,869,184 IPv4 IPv4
AS6893 SAITIS-NETWORK - Saitis Network, N.Desir, CH Switzerland 9,472 34,359,738,368 IPv6 IPv6
AS8365 MANDA - Man-da.de GmbH, DE Germany 140,544 4,295,032,832 IPv6 IPv6
AS56665 TANGO-TELINDUS - Proximus Luxembourg S.A., LU Luxembourg 44,800 34,628,370,432 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS328137 Web-Squad-Connect-AS - Web Squad Connect (Pty) Ltd, ZA South Africa 4,096 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24482 SGGS-AS-AP - SG.GS, SG Singapore 22,784 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS34549 MEER-AS - meerfarbig GmbH & Co. KG, DE Germany 72,960 455,267,581,952 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS25309 TOPIX-AS - CONSORZIO TOP IX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT CC, IT Italy 256 65,536 IPv6 IPv6
AS6830 LGI-UPC - Liberty Global B.V., AT Austria 12,215,296 1,009,619,763,200 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS14840 COMMCORP COMUNICACOES LTDA, BR Brazil 53,248 16,106,520,576 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1836 GREEN - green.ch AG, CH Switzerland 489,472 73,014,640,640 IPv6 IPv6
AS8447 TELEKOM-AT - A1 Telekom Austria AG, AT Austria 2,257,408 137,439,281,152 IPv6 IPv6
AS24875 NOVOSERVE-AS - NovoServe B.V., NL Netherlands 16,384 103,079,346,176 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS38880 M21-AS-AP - Micron21 Datacentre Pty Ltd, AU Australia 31,500 4,295,229,440 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS37468 ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO Angola 5,120 42,949,672,960 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS9002 RETN-AS - RETN Limited, GB United Kingdom 48,384 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS11404 AS-WAVE-1 - Wave Broadband, US United States 715,264 86,167,846,912 IPv4 IPv4
AS48919 UA-CITY-AS - UACITY Ltd., UA Ukraine 9,216 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS62373 SINGERL-AS - Christian Singerl, AT Austria 2,048 65,536 IPv4 IPv4
AS5602 AS-IRIDEOS-KP - IRIDEOS S.P.A., IT Italy 125,440 12,884,901,888 IPv4 IPv4
AS6730 SUNRISE - Sunrise Communications AG, CH Switzerland 876,800 137,439,150,080 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6453 AS6453 - TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC, US United States 543,744 21,474,836,480 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS37640 CAPE-CONNECT-AS - Cape Connect Internet, ZA South Africa 10,240 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS29075 IELO - IELO-LIAZO SERVICES SAS, FR France 47,360 141,733,986,304 IPv6 IPv6
AS1853 ACOnet, AT Austria 466,432 34,359,803,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS2381 WISCNET1-AS - WiscNet, US United States 566,016 4,311,744,512 IPv4 IPv4
AS39737 Prime-Telecom-AS - Net Vision Telecom SRL, RO Romania 51,968 196,608 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS4766 KIXS-AS-KR - Korea Telecom, KR Republic of Korea 45,513,860 165,640,011,776 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39122 BLACKNIGHT-AS - Blacknight Internet Solutions Limited, IE Ireland 27,392 55,834,574,848 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS36236 NETACTUATE - NetActuate, Inc, US United States 98,560 5,933,563,904 IPv4 IPv4
AS42541 FIBERBY - Fiberby ApS, DK Denmark 11,008 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS11164 INTERNET2-I2PX - Internet2, US United States 1,536 196,608 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15547 NETPLUS - netplus.ch SA, CH Switzerland 128,256 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS8492 OBIT-AS - "OBIT" Ltd., RU Russian Federation 76,800 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS12637 SEEWEB - SEEWEB s.r.l., IT Italy 98,816 244,813,135,872 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6461 ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth, US United States 944,896 12,886,278,144 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6724 STRATO - Strato AG, DE Germany 166,144 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS37697 webmasters - WEBMASTERS, LDA., MZ Mozambique 3,328 0 IPv4 IPv4
AS62167 Tismi - Tismi BV, NL Netherlands 2,304 38,654,705,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS63927 RISE-HK - RISE ASIA TECHNOLOGY LIMITED, HK Hong Kong 5,120 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1916 Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR Brazil 947,200 268,435,456 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS25091 IP-MAX - IP-Max SA, CH Switzerland 13,568 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS31122 DIGIWEB-AS - Digiweb ltd, IE Ireland 153,856 21,474,836,480 IPv6 IPv6
AS34177 CELESTE-AS - CELESTE SAS, FR France 57,856 34,359,738,368 IPv6 IPv6
AS198249 OPSONE - Ops One AG, CH Switzerland 2,560 34,359,738,368 IPv6 IPv6
AS4657 STARHUB-INTERNET - Starhub Internet Pte Ltd, SG Singapore 644,096 17,448,304,640 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39912 i3B-AS - oja.at GmbH, AT Austria 52,480 21,474,967,552 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6774 ASN-BICS - Belgacom International Carrier Services SA, BE Belgium 12,544 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS37271 Workonline - Workonline Communications(Pty) Ltd, ZA South Africa 9,216 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS55818 MCIX-AS-AP - MC-IX Matrix Internet Exchange RS-1, ID Indonesia 14,848 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1273 CW - Vodafone Group PLC, GB United Kingdom 1,327,872 8,796,093,022,208 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12779 ITGATE - IT.Gate S.p.A., IT Italy 51,968 281,509,336,449,024 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5392 TELNET-ITALY - TELNET S.r.l., IT Italy 16,384 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6939 HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US United States 518,656 286,144,143,556,608 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS4181 TDS-AS - TDS TELECOM, US United States 1,121,536 77,309,411,328 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS31133 MF-MGSM-AS - PJSC MegaFon, RU Russian Federation 786,944 270,008,320 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12389 ROSTELECOM-AS - PJSC Rostelecom, RU Russian Federation 9,221,120 17,179,869,184 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS286 KPN - KPN B.V., NL Netherlands 244,224 8,590,000,128 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS4826 VOCUS-BACKBONE-AS - VOCUS PTY LTD, AU Australia 280,064 8,590,131,200 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12552 IPO-EU - IP-Only Networks AB, SE Sweden 418,048 249,108,824,064 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6720 MAGWIEN - Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01, AT Austria 69,632 262,144 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS35369 LINZAG-TELEKOM-AS - LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation, AT Austria 70,144 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6908 DATAHOP - Six Degrees Technology Group Limited, GB United Kingdom 117,760 90,194,444,288 IPv4 IPv4
AS35054 EQUINIX-CH-ASN - Equinix (Switzerland) Enterprises GMBH, CH Switzerland 0 0 IPv4 IPv4
AS20764 RASCOM-AS - CJSC RASCOM, RU Russian Federation 13,568 34,628,304,896 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS41157 OXYMIUM - Oxymium SARL, FR France 5,120 34,359,738,368 IPv6 IPv6
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS15377 FREGAT - ISP "Fregat" Ltd., UA Ukraine 83,968 73,014,444,032 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS48237 MOBILY-AS - Bayanat Al-Oula For Network Services Limited Co., SA Saudi Arabia 0 0 IPv4 IPv4
AS59492 MEDIA-IT-27-AS - Media IT 27 LLC, UA Ukraine 1,024 0 IPv4 IPv4
AS7738 Telemar Norte Leste S.A., BR Brazil 7,710,208 68,719,476,736 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8473 BAHNHOF - Bahnhof AB, SE Sweden 591,104 42,949,869,568 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS34092 TVCOM-AS - TVCOM Ltd., UA Ukraine 15,616 0 IPv4 IPv4
AS59810 HELVETIA - Helvetia Swiss Insurance Company Ltd., CH Switzerland 1,792 0 IPv4 IPv4
AS1764 NEXTLAYER-AS - Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH, AT Austria 85,760 283,467,972,608 IPv4 IPv4
AS8767 MNET-AS - M-net Telekommunikations GmbH, DE Germany 523,008 73,014,837,248 IPv4 IPv4
AS201870 Bank-now - Bank-now AG, CH Switzerland 512 0 IPv4 IPv4
AS4651 THAI-GATEWAY - CAT Telecom Public Company Limited, TH Thailand 20,992 65,536 IPv4 IPv4
AS31122 DIGIWEB-AS - Digiweb ltd, IE Ireland 153,856 21,474,836,480 IPv4 IPv4
AS63242 AS-CMN-LS - Metronet, US United States 15,360 335,544,320 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS198534 BANCOITAU-AS - Banco Itau SA, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS6939 HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US United States 518,656 286,144,143,556,608 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12651 IPWORLDCOM - IP worldcom SA, CH Switzerland 32,768 0 IPv4 IPv4
AS19399 SLLNET - Stockholms Lans Landsting, SE Sweden 202,752 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS201246 AVM-INFO-AS - AVM Informatique SAS, FR France 1,536 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS31736 SENSELAN-AS - senseLAN GmbH, CH Switzerland 18,944 21,474,836,480 IPv4 IPv4
AS49984 TELCOM-UA-AS - "Telecomunikatsiina Companiya" Ltd, UA Ukraine 11,264 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS4230 CLARO S.A., BR Brazil 4,239,872 4,295,360,512 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS23520 COLUMBUS-NETWORKS - Columbus Networks USA, Inc., US United States 288,256 4,295,164,160 IPv4 IPv4
AS19108 SUDDENLINK-COMMUNICATIONS - Suddenlink Communications, US United States 2,862,080 137,440,002,048 IPv4 IPv4
AS393424 AS-TORIX-SVC - Toronto Internet Exchange Community, CA Canada 256 268,500,992 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5430 FREENETDE - freenet Datenkommunikations GmbH, DE Germany 722,432 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS16004 MIXITA-AS - MIX S.r.L. - Milan Internet eXchange, IT Italy 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS2516 KDDI - KDDI CORPORATION, JP Japan 18,443,264 2,757,369,069,568 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS61157 PLUSSERVER-ASN1 - PlusServer GmbH, DE Germany 269,312 214,748,626,944 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS206147 ch-lo - Banque Lombard Odier & Cie SA, CH Switzerland 512 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS19551 INCAPSULA - Incapsula Inc, US United States 150,016 31,391,744 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39848 CITYLAN - CityLan LLC, UA Ukraine 1,024 0 IPv4 IPv4
AS15695 Expereo - Expereo International BV, NL Netherlands 21,760 2,228,224 IPv4 IPv4
AS41521 BBP - BBP AG, CH Switzerland 512 0 IPv4 IPv4
AS135391 AOFEI-HK - AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, HK Hong Kong 30,464 4,529,913,856 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS202405 LLB - Liechtensteinische Landesbank AG, LI Liechtenstein 3,072 0 IPv4 IPv4
AS513 CERN - CERN - European Organization for Nuclear Research, CH Switzerland 354,816 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS14537 CL-1379-14537 - Continent 8 LLC, US United States 41,472 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS34224 NETERRA-AS - Neterra Ltd., BG Bulgaria 56,320 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS3356 LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US United States 38,765,672 25,789,595,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5578 AS-BENESTRA - SWAN, a.s., SK Slovakia 214,528 12,884,901,888 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS50326 IPTELECOM-AS - INTERNET PROTOCOL TELECOM LTD, IE Ireland 3,584 0 IPv4 IPv4
AS16839 SNC - SERVICENOW, INC., US United States 63,488 0 IPv4 IPv4
AS21013 ITANDTEL-AS - eww ag, AT Austria 28,928 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS31042 SERBIA-BROADBAND-AS - Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o., RS Serbia 520,448 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS50281 ISP6-6-AS - FOP Petrusha Anton Alexsandrovich, UA Ukraine 1,024 0 IPv4 IPv4
AS8883 UBS AG, CH Switzerland 7,680 0 IPv4 IPv4
AS13188 TRIOLAN - CONTENT DELIVERY NETWORK LTD, UA Ukraine 410,112 318,767,104 IPv4 IPv4
AS35562 KEDR-AS - Kedr Ltd., RU Russian Federation 2,560 0 IPv4 IPv4
AS203732 DVBERN - DV Bern AG, CH Switzerland 1,024 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS207539 SBC-SEM-NET - Swisscom Broadcast Ltd, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS199487 ONESYSTEM-AS - ONE-SYSTEM SARL, FR France 256 65,536 IPv6 IPv6
AS6876 TENET-AS - TENET Scientific Production Enterprise LLC, UA Ukraine 111,360 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS34056 KIEVNET - Kyiv Optic Networks ltd, UA Ukraine 18,432 0 IPv4 IPv4
AS12189 AS12189 - PhoenixNAP LLC, US United States 11,008 8,724,217,856 IPv4 IPv4
AS60860 ALTAIR-KIEV-AS - TVCOM Ltd., UA Ukraine 1,792 0 IPv4 IPv4
AS198249 OPSONE - Ops One AG, CH Switzerland 2,560 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS16079 NESTEC_CLGO - Nestle Operational Services Worldwide SA, CH Switzerland 0 0 IPv4 IPv4
AS25581 GMG - GMG AG, LI Liechtenstein 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8302 ZATTOO - Zattoo Europa AG, CH Switzerland 4,352 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS24745 Balcan-IX - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A, RO Romania 0 0 IPv4 IPv4
AS25255 H3G-Austria-AS - Hutchison Drei Austria GmbH, AT Austria 729,088 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS30781 JAGUAR-AS - Jaguar Network SAS, FR France 78,080 133,145,100,288 IPv4 IPv4
AS34867 COSMONOVA-AS - Cosmonova LLC, UA Ukraine 33,792 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS39130 UA-LANPLUSNET - Merezha Plus Ltd, UA Ukraine 15,872 0 IPv4 IPv4
AS5769 VIDEOTRON - Videotron Telecom Ltee, CA Canada 2,637,824 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6712 FORMAT-TV-AS - TVP Format Llc, UA Ukraine 56,320 65,536 IPv4 IPv4
AS43668 BIGNET-AS - Bignet LLC, UA Ukraine 6,656 65,536 IPv4 IPv4
AS204384 TRINITY - LLC "OTT UKRAINE", UA Ukraine 512 0 IPv4 IPv4
AS208813 AS3303 - Galexis AG, CH Switzerland 256 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS59835 DreamHack - Dreamhack AB, SE Sweden 768 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS203724 MCAFEE-ENG-PDB - Intel Deutschland GmbH, DE Germany 2,560 393,216 IPv4 IPv4
AS4788 TMNET-AS-AP - Tmnet, Telekom Malaysia Bhd., MY Malaysia 2,970,368 5,905,580,288 IPv4 IPv4
AS48648 KYIVLINK - K-Link LLC, UA Ukraine 1,792 131,072 IPv4 IPv4
AS32066 JPMORGANCHASE-DALLAS-JIP - JPMorgan Chase & Co., US United States 11,776 131,072 IPv4 IPv4
AS57103 Voxity - Voxity SAS, FR France 1,280 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS206907 UAGROUP - UAGRUP LLC, UA Ukraine 768 0 IPv4 IPv4
AS6846 UKRPACK - Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC, UA Ukraine 24,576 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS31272 WILDPARK-AS - WildPark Co, UA Ukraine 62,464 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS29672 STEK-AS - S:t Erik Kommunikation AB, SE Sweden 4,352 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS32233 PERSONA - PERSONA COMMUNICATIONS INC., CA Canada 44,032 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS44863 STARNET-AS - STARNET TC LLC, UA Ukraine 1,024 0 IPv4 IPv4
AS1200 AMS-IX1 - Amsterdam Internet Exchange B.V., NL Netherlands 5,120 131,072 IPv4 IPv4
AS2381 WISCNET1-AS - WiscNet, US United States 566,016 4,311,744,512 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS30736 ASERGO-AS - ASERGO Scandinavia ApS, DK Denmark 16,384 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS57809 Serveurcom - UNYC SAS, FR France 47,360 77,309,411,328 IPv4 IPv4
AS202855 ETAG - Edy Toscano AG, Engineering & Consulting, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS8928 INTEROUTE - Interoute Communications Limited, GB United Kingdom 77,824 0 IPv4 IPv4
AS29518 BREDBAND2 - Bredband2 AB, SE Sweden 312,320 68,719,673,344 IPv4 IPv4
AS25091 IP-MAX - IP-Max SA, CH Switzerland 13,568 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS31638 ASN-LEPIDA - Lepida S.c.p.A., IT Italy 45,312 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS41095 IPTP - IPTP LTD, NL Netherlands 39,970 9,378,529,280 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS43127 PCK-AS - Ifolor AG, CH Switzerland 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS44888 HUSU-AS - HUBER+SUHNER AG, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS4181 TDS-AS - TDS TELECOM, US United States 1,121,536 77,309,411,328 IPv4 IPv4
AS13786 SEABRAS-1 - Seabras 1 USA, LLC, US United States 3,072 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS49434 HARMONYHOSTING-AS - Harmony Hosting SARL, FR France 2,304 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS51083 Grenode, FR France 6,144 70,095,208,448 IPv4 IPv4
AS55081 24SHELLS - 24 SHELLS, US United States 67,328 73,014,444,032 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS201950 NEXTIT - Next.it S.r.l., IT Italy 3,840 38,654,705,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS29632 NASSIST-AS - Netassist Limited, GI Gibraltar 114,944 4,295,032,832 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS34772 NEOTEL-AS-MK - NEOTEL DOO export-import Skopje, MK Macedonia 63,488 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS680 DFN - Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE Germany 8,244,224 171,798,691,840 IPv4 IPv4
AS8560 ONEANDONE-AS - 1&1 IONOS SE, DE Germany 549,376 51,539,607,552 IPv4 IPv4
AS34288 AS34288 - Kantonsschule Zug, CH Switzerland 16,640 34,359,803,904 IPv4 IPv4
AS48138 PATEK-PHILIPPE-AS - Patek Philippe SA Geneve, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS5650 FRONTIER-FRTR - Frontier Communications of America, Inc., US United States 12,210,176 17,448,304,640 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS7575 AARNET-AS-AP - Australian Academic and Research Network, AU Australia 1,518,848 1,125,281,693,696 IPv4 IPv4
AS24724 ATMAN-Foreign-AS - ATM S.A., PL Poland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS35482 regionauvergne-AS - REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, FR France 512 0 IPv4 IPv4
AS60595 Neptune - NEPTUNE INTERNET SERVICES SAS, FR France 1,280 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS63541 CHINACACHE - Beijing Blue I.T Technologies Co.,Ltd., CN China 4,096 131,072 IPv4 IPv4
AS16114 UBPAM-AS - Trade Development Finance TDB SA, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS21257 CDNnet-as - TOV IT-Park, UA Ukraine 768 0 IPv4 IPv4
AS3261 DIPT-AS - LLC "FTICOM", UA Ukraine 16,128 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS6327 SHAW - Shaw Communications Inc., CA Canada 5,423,104 77,317,865,472 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS51972 MIRANET-NET - SIM-TELECOM LLC., UA Ukraine 1,024 65,536 IPv4 IPv4
AS43284 IWB-Telekom - IWB Industrielle Werke Basel, CH Switzerland 7,936 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS197218 ASLANPRO - PP Dmutrashko Evgeny Vitalievich, CZ Czech 2,048 0 IPv4 IPv4
AS6723 UA-XAIM - "AS6723" LIMITED LIABILITY COMPANY, UA Ukraine 3,072 268,435,456 IPv4 IPv4
AS12980 AT&T Global Network Services Nederland B.V., NL Netherlands 98,304 65,536 IPv4 IPv4
AS25505 CHEREDA-KV-AS - GRYGORIY CHEREDA, UA Ukraine 7,168 0 IPv4 IPv4
AS41294 ZUGERKB - Zuger Kantonalbank, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS13283 BJB1-AS - Bank Julius Baer & Co. AG, CH Switzerland 65,536 268,435,456 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15517 NETSTREAM-CH - Netstream AG, CH Switzerland 60,416 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6667 EUNET-FINLAND - Elisa Oyj, FI Finland 2,816 0 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8218 NEO-ASN - Zayo France SAS, FR France 55,296 42,950,524,928 IPv4 IPv4
AS13285 OPALTELECOM-AS - TalkTalk Communications Limited, GB United Kingdom 3,513,600 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS16086 DNA - DNA Oyj, FI Finland 1,824,768 141,734,313,984 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS34312 ARMNET-AS - FOP Boyko Oleg Mikhaylovich, UA Ukraine 3,072 0 IPv4 IPv4
AS45352 IPSERVERONE-AS-AP - IP ServerOne Solutions Sdn Bhd, MY Malaysia 26,880 4,831,838,208 IPv4 IPv4
AS2635 AUTOMATTIC - Automattic, Inc, US United States 35,328 2,555,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS3327 CITIC - CITIC Telecom CPC Netherlands B.V., EE Estonia 78,848 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS51877 BEE-AS - theBEEcompany AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS15398 CYBERCORE-AS - Werft22 AG, CH Switzerland 256 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS50476 GRPMUT - Groupe Mutuel Association, CH Switzerland 1,280 34,359,803,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS60764 TK-Telecom - Telecom Samara LLC, RU Russian Federation 2,048 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS1273 CW - Vodafone Group PLC, GB United Kingdom 1,327,872 8,796,093,022,208 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS10466 MAGPI - MAGPI c/o University of Pennsylvania, US United States 1,280 16,777,216 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS64050 BCPL-SG - BGP Consultancy Pte Ltd, SG Singapore 219,648 0 IPv4 IPv4
AS2906 AS-SSI - Netflix Streaming Services Inc., US United States 160,768 12,885,950,464 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS29545 IPLACE - iPlace Internet & Network Services GmbH, AT Austria 16,384 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS35339 CZ-AS - AtNOC Clemens Zauner e.U., AT Austria 3,584 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS48544 TECNOADSL-AS - Tecnotel Servizi Tecnologici srl, IT Italy 19,456 0 IPv4 IPv4
AS58879 ANCHNET - Beijing CNISP Technology Co., Ltd., CN China 17,920 33,619,968 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS199802 CAS-AS - Credit Agricole (Suisse) SA, CH Switzerland 512 0 IPv4 IPv4
AS24952 FIRMENICH-AS - Firmenich SA, CH Switzerland 32,768 0 IPv4 IPv4
AS30786 LOCAL-CH - Swisscom Directories AG, CH Switzerland 1,024 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS58453 CMI-INT-HK - China Mobile International Limited, HK Hong Kong 655,616 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS9119 SOFTNET-AS - SOFTNET d.o.o., SI Slovenia 93,696 111,669,149,696 IPv4 IPv4
AS34177 CELESTE-AS - CELESTE SAS, FR France 57,856 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS39233 BFACE - Blue Face Ltd., IE Ireland 1,280 0 IPv4 IPv4
AS45011 SE-A3 - A3 Sverige AB, SE Sweden 530,688 17,179,934,720 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS3267 RUNNET - The federal state autonomous educational establishment of additional professional education Center of Realization of State Educational Policy and Informational Technologies, RU Russian Federation 272,640 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS35908 VPLSNET - Krypt Technologies, US United States 443,904 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS57734 FRANCEIX - France IX Services SASU, FR France 256 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS31027 GlobalConnect-AS - Nianet A/S, DK Denmark 233,984 103,096,188,928 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39319 QZE - QuestZones (Europe) Limited, IE Ireland 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS24949 BTCML-AXA-AS - AXA Technology Services UK Limited, GB United Kingdom 37,120 0 IPv4 IPv4
AS27781 SMITCOMS N.V., SX Dutch Saint Martin 11,264 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS44416 SNSUA-AS - Satellite Net Service LLC, UA Ukraine 16,640 0 IPv4 IPv4
AS57169 EDIS-AS-EU - EDIS GmbH, AT Austria 12,032 393,216 IPv4 IPv4
AS16097 HLKOMM - HL komm Telekommunikations GmbH, DE Germany 84,480 77,309,411,328 IPv4 IPv4
AS25369 BANDWIDTH-AS - Hydra Communications Ltd, GB United Kingdom 52,736 8,607,956,992 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS35276 RDM - Reichle & De-Massari AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS8339 KABSI-AS - kabelplus GmbH, AT Austria 193,792 17,179,934,720 IPv4 IPv4
AS12540 IDECNET-AS - IdecNet S.A., ES Spain 8,192 0 IPv4 IPv4
AS39405 FULLSAVE-AS - FULLSAVE SAS, FR France 22,016 42,949,935,104 IPv4 IPv4
AS39764 DOLPHIN - Dolphin Systems AG, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS2603 NORDUNET, NO Norway 9,984 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12453 KRAFTCOM-AS - Bernhard Kraft, AT Austria 7,168 0 IPv4 IPv4
AS13101 TNG-AS - ennit server GmbH, DE Germany 118,784 103,079,280,640 IPv4 IPv4
AS50110 GERICHTEZH - OBERGERICHT DES KANTON ZURICH, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS205073 CIRCUITT - CIRCUITT AG, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS3212 TELEMACH - Telemach UG d.o.o., SI Slovenia 336,384 107,374,182,400 IPv4 IPv4
AS12874 FASTWEB - Fastweb SpA, IT Italy 3,645,184 2,305,843,009,213,693,952 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6315 XMISSION - XMission, L.C., US United States 92,672 4,295,098,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12200 RACKSPACE - Rackspace Hosting, US United States 512 0 IPv4 IPv4
AS8995 JOGBACK - LM Jogback Datakonsult, SE Sweden 256 131,072 IPv4 IPv4
AS16912 4-LESS-NETWORK - 4 Less Communications, Inc., US United States 3,328 0 IPv4 IPv4
AS8400 TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS Serbia 712,704 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39296 FIFA - Federation Internationale de Football Association, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS41768 WEIDMANN - WEIDMANN ELECTRICAL TECHNOLOGY AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS137 ASGARR - Consortium GARR, IT Italy 2,770,688 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS35213 COMPNETUA-AS - TOV "Kompjuternie Merezhi", UA Ukraine 2,816 65,536 IPv4 IPv4
AS47195 GAMEFORGE-AS - Gameforge 4D GmbH, DE Germany 5,376 65,536 IPv4 IPv4
AS50384 W-IX_LTD - W-IX LTD, GB United Kingdom 4,608 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS2857 RLP-NET - Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz, DE Germany 332,544 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS39878 RAUTER-AS - Peter Rauter GmbH, AT Austria 11,520 38,654,705,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS19740 SUDJAM - Sudjam, LLC, US United States 6,912 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS43957 ASN-WNTNEWMEDIA - WNT Telecommunication GmbH, AT Austria 18,944 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS29107 SYNAPSE-AS - Private "Stock company "Sater", UA Ukraine 53,760 65,536 IPv4 IPv4
AS49446 NEWMEDIA - Suedostschweiz Newmedia AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS35535 VPB-AS - Verwaltungs- und Privat Bank AG, LI Liechtenstein 4,096 0 IPv4 IPv4
AS8455 ATOM86-AS - Schuberg Philis B.V., NL Netherlands 26,880 38,654,705,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS16735 ALGAR TELECOM S/A, BR Brazil 503,808 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1267 ASN-WINDTRE - WIND TRE S.P.A., IT Italy 6,037,248 2,233,382,993,920 IPv4 IPv4
AS3216 SOVAM-AS - PJSC "Vimpelcom", RU Russian Federation 1,057,258 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12333 DFINET - DFI Service SA, CH Switzerland 10,752 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS22652 FIBRENOIRE-INTERNET - Fibrenoire Inc., CA Canada 97,792 8,590,131,200 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS47702 DISCOVERY-AS - Teleradiocompany Discovery Ltd., UA Ukraine 9,216 65,536 IPv4 IPv4
AS34244 TELESERVICE - Teleservice Bredband Skane AB, SE Sweden 46,848 34,359,803,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS50803 MYLANNET - PP Serih Olena Petrovna, UA Ukraine 1,280 0 IPv4 IPv4
AS54994 QUANTILNETWORKS - QUANTIL NETWORKS INC, US United States 93,184 5,505,024 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS204970 MANOR-CH - Manor AG, CH Switzerland 1,280 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS3326 Datagroup - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP", UA Ukraine 166,144 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS30094 GIGANEWS - Giganews, Inc., US United States 16,128 0 IPv4 IPv4
AS47605 FNE-AS - FNE-Finland Ltd, FI Finland 5,120 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS47720 CIX-AS - CORK INTERNET EXCHANGE LIMITED, IE Ireland 14,848 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS3330 PROFINET-AT - eww ag, AT Austria 52,736 8,590,065,664 IPv4 IPv4
AS20912 ASN-PANSERVICE - Giuliano Claudio Peritore trading as "Panservice s.a.s. di Cuseo Fabrizio & C.", IT Italy 16,384 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12750 SOFTEC-MNT - Softec AG, CH Switzerland 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS21497 UMC-AS - PrJSC "VF UKRAINE", UA Ukraine 348,160 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS35610 AIGPB - Falcon Private Bank AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS62455 WBB-AS - Wifiber Limited, IE Ireland 6,400 68,719,542,272 IPv4 IPv4
AS3292 TDC - TDC A/S, DK Denmark 6,877,440 163,209,019,392 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS10310 YAHOO-1 - Oath Holdings Inc., US United States 203,520 21,475,229,696 IPv4 IPv4
AS34700 CITYNET-AS - MAXNET TELECOM, LTD, UA Ukraine 91,136 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS35507 BEGASOFT-AS - BEGASOFT AG, CH Switzerland 1,280 536,870,912 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS47065 PEERING-RESEARCH-TESTBED-USC-UFMG-AS47065 - USC / UFMG PEERING Research Testbed, US United States 9,472 0 IPv4 IPv4
AS48072 ALSATIS-AS - sas alsatis, FR France 19,200 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS49183 BEREZHANY-AS - "Galichina Telekommunication" LTD, UA Ukraine 9,216 0 IPv4 IPv4
AS262589 INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICACOES S.A, BR Brazil 117,248 21,491,679,232 IPv4 IPv4
AS3262 SARENET - SAREnet, S.A., ES Spain 74,240 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15433 Tism - Telecom Italia San Marino S.p.A, SM San Marino 18,176 0 IPv4 IPv4
AS35710 WEBERCLOUD - Weber eBusiness Services GmbH, DE Germany 2,048 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS198330 Xefi - XEFI LYON SAS, FR France 5,120 0 IPv4 IPv4
AS1836 GREEN - green.ch AG, CH Switzerland 489,472 73,014,640,640 IPv4 IPv4
AS13030 INIT7 - Init7 (Switzerland) Ltd., CH Switzerland 95,744 77,330,841,600 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS28768 XSALTO-AS - XSALTO, FR France 5,120 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS23393 NUCDN - NuCDN LLC, US United States 14,592 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS35362 BEST - Company with additional responsibility "Company "BEST", UA Ukraine 24,576 0 IPv4 IPv4
AS50117 Partners-Group - Partners Group AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS208065 LEICA-AS - Leica Geosystems AG, CH Switzerland 1,280 0 IPv4 IPv4
AS1239 SPRINTLINK - Sprint, US United States 17,002,240 60,129,542,144 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5511 Opentransit - Orange S.A., FR France 784,384 4,299,161,600 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24864 R-IT-AS - Raiffeisen Informatik GmbH, AT Austria 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS34532 Bruetsch-Ruegger - Bruetsch Rueegger AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS43727 KVANT-TELECOM - KVANT-TELEKOM Closed Joint Stock Company, RU Russian Federation 20,736 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS9050 RTD - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A, RO Romania 1,510,656 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS15412 FLAG-AS - Reliance Globalcom Limited, GB United Kingdom 32,256 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12322 PROXAD - Free SAS, FR France 11,116,544 274,877,906,944 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12963 VOLZ - Scientific -Industrial Firm "Volz" Ltd, UA Ukraine 19,456 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS31343 Intertelecom - Intertelecom Ltd, UA Ukraine 74,240 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS56376 ALIDA-SRL - ALIDA SRL, IT Italy 6,912 0 IPv4 IPv4
AS6507 RIOT-NA1 - Riot Games, Inc, US United States 23,808 0 IPv4 IPv4
AS6762 SEABONE-NET - TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT Italy 128,768 8,590,065,664 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS209848 CARDCENTER - UBS Card Center AG, CH Switzerland 2,304 0 IPv4 IPv4
AS21312 CHEREDA-SM-AS - GRYGORIY CHEREDA, UA Ukraine 3,072 0 IPv4 IPv4
AS48919 UA-CITY-AS - UACITY Ltd., UA Ukraine 9,216 65,536 IPv4 IPv4
AS1403 EBOX, CA Canada 247,808 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS199483 LINKER-AS - NXO France SAS, FR France 4,352 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS42649 bbn - Baffin Bay Networks AB, SE Sweden 4,352 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS62141 CNRHONE-AS - COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE S.A., FR France 1,024 0 IPv4 IPv4
AS15435 KABELFOON - CAIW Diensten B.V., NL Netherlands 253,952 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS197058 ASPSTS - Pimonenko Sergey, UA Ukraine 1,024 0 IPv4 IPv4
AS8788 ADAMANT - ADAMANT, Ltd., UA Ukraine 25,856 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS49029 PROLINK-AS - PROLINK LLC, UA Ukraine 1,536 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS62363 EGW-AS - Ertl & Gross OG, AT Austria 1,280 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS2594 ASN-CSI - CSI Piemonte, IT Italy 81,920 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS43406 LIGHTHOUSE-AS - Lighthouse Networks Limited, IE Ireland 11,520 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS31263 MYNET-AS - MYNET S.R.L., IT Italy 58,624 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS57370 WINGO - Swisscom (Schweiz) AG, CH Switzerland 21,504 12,884,901,888 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15497 Colocall - "7HEAVEN" LLC, UA Ukraine 18,688 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS21320 GEANT_IAS_VRF - GEANT Vereniging, GB United Kingdom 2,048 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS34879 CCT-AS - OOO "Sovremennye setevye tekhnologii", RU Russian Federation 9,728 65,536 IPv4 IPv4
AS36459 GITHUB - GitHub, Inc., US United States 5,632 34,360,786,944 IPv4 IPv4
AS39533 asympto - Asympto Networks Kft., CH Switzerland 512 2,147,483,648 IPv4 IPv4
AS46786 IPTRANSIT - IP Transit Inc., US United States 6,656 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS4637 ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra International Limited, HK Hong Kong 526,080 17,180,065,792 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5396 AS-IRIDEOS-MC - IRIDEOS S.P.A., IT Italy 118,272 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS204095 crif-ag-ch - CRIF AG, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS197000 RIPE-NCC-AUTHDNS-AS - Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), NL Netherlands 256 65,536 IPv4 IPv4
AS200000 Ukraine-AS - Hosting Ukraine LTD, UA Ukraine 23,040 343,597,449,216 IPv4 IPv4
AS5466 EIRCOM - Eircom Limited, IE Ireland 1,111,296 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS209475 asis - SAVOYE SASU, FR France 1,024 0 IPv4 IPv4
AS766 RedIRIS - Entidad Publica Empresarial Red.es, ES Spain 1,572,352 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS3320 DTAG - Deutsche Telekom AG, DE Germany 34,096,128 35,373,374,177,280 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS51483 SASG - SaSG GmbH & Co. KG, DE Germany 12,032 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS57864 MEGABIT - MEGABIT SERVIS Ltd., UA Ukraine 8,192 0 IPv4 IPv4
AS8359 MTS - MTS PJSC, RU Russian Federation 1,164,032 77,309,411,328 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS14840 COMMCORP COMUNICACOES LTDA, BR Brazil 53,248 16,106,520,576 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS47942 REGB-AS - Regional Broadband Ireland Ltd, IE Ireland 5,120 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS58307 RIX - UNITEL-MEDIA Sp. z o.o., PL Poland 256 65,536 IPv4 IPv4
AS8551 BEZEQ-INTERNATIONAL-AS - Bezeq International-Ltd, IL Israel 1,552,128 34,359,869,440 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS33845 SWISSGOV - Swiss Federation represented by FOITT, CH Switzerland 135,168 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS2874 ORANGE-BUSINESS-SERVICES-NORDICS - ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc., SE Sweden 0 0 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5607 BSKYB-BROADBAND-AS - Sky UK Limited, GB United Kingdom 7,474,944 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS2734 CORESITE, US United States 13,568 458,752 IPv4 IPv4
AS29208 DIALTELECOM-AS - Dial Telecom, a.s., SK Slovakia 260,864 12,884,967,424 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS41503 BPB-Geneva - Barclays Bank (Suisse) SA, CH Switzerland 512 0 IPv4 IPv4
AS6663 TTI-NET - Euroweb Romania S.R.L., RO Romania 60,416 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS41165 UNTC-AS - Ukrainian Newest Telecommunication Ltd., UA Ukraine 10,752 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS59497 BUKNET-as - Buknet LLC, UA Ukraine 5,376 131,072 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS59908 ISLALINK - BalaLink S.A., ES Spain 3,072 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS201900 OLGroupe - Olympique Lyonnais Groupe SA, FR France 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS3238 ALCOM - Alands Telekommunikation Ab, FI Finland 40,960 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS53589 PLANETHOSTER-8 - PlanetHoster, CA Canada 7,936 0 IPv4 IPv4
AS14361 HOPONE-GLOBAL - HopOne Internet Corporation, US United States 137,728 3,932,160 IPv4 IPv4
AS41360 NEOCOM-UA - NEOCOM Ltd., UA Ukraine 2,048 0 IPv4 IPv4
AS61012 LIVEDRIVE - Livedrive Internet Ltd., GB United Kingdom 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS201094 gmhost - Mulgin Alexander Sergeevich, UA Ukraine 2,560 1,441,792 IPv4 IPv4
AS201436 JURA - JURA Elektroapparate AG, CH Switzerland 1,024 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8674 NETNOD-IX - NETNOD Internet Exchange i Sverige AB, SE Sweden 8,960 8,590,065,664 IPv4 IPv4
AS8732 COMCOR-AS - OJSC Comcor, RU Russian Federation 139,776 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12883 UCOMLINE - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST", UA Ukraine 38,400 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS43828 LORO-AS - Societe de la Loterie de la Suisse Romande, CH Switzerland 512 0 IPv4 IPv4
AS237 MERIT-AS-14 - Merit Network Inc., US United States 5,734,400 12,893,487,104 IPv4 IPv4
AS2110 AS-BTIRE - BT Communications Ireland Limited, IE Ireland 438,016 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39737 Prime-Telecom-AS - Net Vision Telecom SRL, RO Romania 51,968 196,608 IPv4 IPv4
AS44765 MAKENEWMEDIA-AS - MakeNewMedia Communications GmbH, AT Austria 1,024 0 IPv4 IPv4
AS25575 DOMAINTECHNIK - Ledl.net GmbH, AT Austria 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS29791 VOXEL-DOT-NET - Internap Corporation, US United States 137,472 4,295,098,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS205218 EOC - Ente Ospedaliero Cantonale, CH Switzerland 1,280 0 IPv4 IPv4
AS21488 EMPLOT-AS - Emplot Ltd., UA Ukraine 5,120 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS202276 ibossripe - IBOSS, INC, FR France 6,656 851,968 IPv4 IPv4
AS48094 Electra-ua-as - PBF "Electra", UA Ukraine 2,048 0 IPv4 IPv4
AS62059 CONWAYBB16-AS - Turbo Leisure Ltd, GB United Kingdom 3,072 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12401 INTERNIC-AS12401 - internic Datenkommunikations GmbH, AT Austria 8,448 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS39608 LANETUA-AS - Lanet Network Ltd, UA Ukraine 271,872 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS20485 TRANSTELECOM - Joint Stock Company TransTeleCom, RU Russian Federation 354,816 42,949,672,960 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39862 DIGICOM - PP DIGITAL COMMUNICATIONS, UA Ukraine 1,792 0 IPv4 IPv4
AS47302 CYON - cyon GmbH, CH Switzerland 3,840 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS174 COGENT-174 - Cogent Communications, US United States 27,576,832 310,095,085,568 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS16876 ICANN-DC - ICANN, US United States 1,536 131,072 IPv4 IPv4
AS29222 Infomaniak-AS - Infomaniak Network SA, CH Switzerland 33,024 17,179,869,184 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS41327 FIBERTELECOM-AS - Fiber Telecom S.p.A., IT Italy 7,680 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS205678 peoplefone - Peoplefone AG, CH Switzerland 4,096 0 IPv4 IPv4
AS12779 ITGATE - IT.Gate S.p.A., IT Italy 51,968 281,509,336,449,024 IPv4 IPv4
AS25133 MCLAUT-AS - LLC "McLaut-Invest", UA Ukraine 102,144 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS42227 AIRWIRE-AS - Airwire Ltd, IE Ireland 10,240 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS25031 NOVARTIS-CH - Novartis, CH Switzerland 3,584 0 IPv4 IPv4
AS31725 SHTORM-AS - ISP Shtorm LTD, UA Ukraine 12,800 65,536 IPv4 IPv4
AS34347 CITYNET-AT-AS - HALLAG Kommunal GmbH, AT Austria 10,752 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39912 i3B-AS - oja.at GmbH, AT Austria 52,480 21,474,967,552 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS43312 I-LAN-AS - I-LAN LLC, UA Ukraine 3,072 0 IPv4 IPv4
AS197380 ITPOINT-AS - IT Point Systems AG, CH Switzerland 1,280 16,777,216 IPv4 IPv4
AS1916 Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR Brazil 947,200 268,435,456 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12637 SEEWEB - SEEWEB s.r.l., IT Italy 98,816 244,813,135,872 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS207203 TIMEWARP-AS - TIMEWARP IT Consulting GmbH, AT Austria 3,328 68,719,476,736 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS60754 DIANET-NET - Dianet Ltd., UA Ukraine 3,072 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS200430 airee - WEBO LLC, RU Russian Federation 1,024 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS3741 IS - Internet Solutions, ZA South Africa 2,720,000 137,438,953,472 IPv4 IPv4
AS37271 Workonline - Workonline Communications(Pty) Ltd, ZA South Africa 9,216 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS48964 ENTERRA-as - Private Enterprise "Enterra", UA Ukraine 16,128 0 IPv4 IPv4
AS60190 EastMetalsAG-AS - East Metals AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS199256 LTH-AS - Leeson Telecom Holdings Ltd, IE Ireland 13,824 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8529 OMANTEL-AS - Oman Telecommunications Company (S.A.O.G), OM Oman 145,152 0 IPv4 IPv4
AS47692 NESSUS - Nessus GmbH, AT Austria 31,488 38,654,967,808 IPv4 IPv4
AS61042 SCOPETECHNOLOGY - Scope Advanced Technology SA, CH Switzerland 1,280 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS35614 PPLEVIN-AS - PP Levin Oleksandr Arkadiyovych, UA Ukraine 1,280 0 IPv4 IPv4
AS55967 Baidu - Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN China 38,912 536,870,912 IPv4 IPv4
AS25143 IU-AS - Company "Zagalni Merezhi" Ltd, UA Ukraine 3,072 0 IPv4 IPv4
AS56395 LUPE - Lundin Petroleum SA, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS50579 SIM-LTD-as - Suchasni informatsiyni merezhi, Ltd, UA Ukraine 1,024 0 IPv4 IPv4
AS59605 ZAINGP-AS - MENA LEVANT W.L.L, BH Bahrain 6,400 524,288 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS201344 Arcplace-AG - Arcplace AG, CH Switzerland 768 0 IPv4 IPv4
AS13249 ITS-UA - IT Systems LLC, UA Ukraine 9,728 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS34019 HIVANE, FR France 2,560 1,245,184 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS13414 TWITTER - Twitter Inc., US United States 40,960 42,949,672,960 IPv4 IPv4
AS21423 Komax-Holding-AS - Komax AG, GB United Kingdom 256 0 IPv4 IPv4
AS1880 STUPI - Svensk Teleutveckling & Produktinnovation, STUPI AB, SE Sweden 6,400 131,072 IPv4 IPv4
AS3856 PCH-AS - Packet Clearing House, US United States 256 65,536 IPv4 IPv4
AS39180 LASOTEL - LASOTEL SAS, FR France 18,688 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12389 ROSTELECOM-AS - PJSC Rostelecom, RU Russian Federation 9,221,120 17,179,869,184 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15169 GOOGLE - Google LLC, US United States 9,477,120 98,801,090,560 IPv4 IPv4
AS196957 CITKH-AS - Center of Information Technologies Kharkiv Online Subsidiary, UA Ukraine 10,240 65,536 IPv4 IPv4
AS204483 SKAN-AS - Skan AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS3786 LGDACOM - LG DACOM Corporation, KR Republic of Korea 8,797,184 4,831,903,744 IPv4 IPv4
AS31097 CORNER - CORNER BANCA SA, CH Switzerland 1,280 0 IPv4 IPv4
AS21360 Empirion - Empirion Telekommunikations Services GmbH, AT Austria 5,376 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS32244 LIQUIDWEB - Liquid Web, L.L.C, US United States 250,112 1,346,437,120 IPv4 IPv4
AS38040 GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH - TOT Public Company Limited, TH Thailand 34,816 131,072 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39560 KT-NET - KT-NET Communications GmbH, AT Austria 21,504 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS43893 MAINLOOP-AS - Mainloop AB, SE Sweden 5,376 262,144 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS209880 VZ-AS - VZ Corporate Services AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS3910 CENTURYLINK-EUROPE-LEGACY-QWEST - CenturyLink Communications, LLC, US United States 16,791,040 12,884,901,888 IPv4 IPv4
AS15661 Bank J. Safra Sarasin AG, CH Switzerland 65,536 0 IPv4 IPv4
AS4134 CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street, CN China 113,944,832 17,596,483,305,472 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS205683 SICPA - SICPA SA, CH Switzerland 512 0 IPv4 IPv4
AS2860 NOS_COMUNICACOES - NOS COMUNICACOES, S.A., PT Portugal 1,966,080 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS34779 T-2-AS - T-2, d.o.o., SI Slovenia 202,752 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS50877 AIRBEAM-AS - Airbeam S.r.l., IT Italy 3,072 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS208980 SAUBER-AS - Sauber Motorsport AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS41073 RTE - Raidio Teilifis Eireann, IE Ireland 3,072 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS48885 NEOCARRIER - Neocarrier Communications Sarl, CH Switzerland 13,824 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS17451 BIZNET-AS-AP - BIZNET NETWORKS, ID Indonesia 134,656 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS29838 AMC - Atlantic Metro Communications II, Inc., US United States 52,736 4,328,521,728 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12387 TON - TON Total optical Networks AG, CH Switzerland 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS22822 LLNW - Limelight Networks, Inc., US United States 144,128 17,246,978,048 IPv4 IPv4
AS25598 FENACO - fenaco Genossenschaft, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS39265 BERN - Stadtverwaltung der Stadt Bern, CH Switzerland 1,024 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS41820 NOVI-AS - New Information Systems PP, UA Ukraine 6,400 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS49544 i3Dnet - i3D.net B.V, NL Netherlands 88,320 210,990,661,632 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS26744 PCL - Planters Communications, LLC, US United States 16,384 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS31510 IKB-AS - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, AT Austria 27,648 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS7342 VERISIGN-AS - VeriSign Infrastructure & Operations, US United States 22,272 5,701,632 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS31252 STARNET-AS - StarNet Solutii SRL, MD Moldova 168,448 103,079,215,104 IPv4 IPv4
AS42 WOODYNET-1 - WoodyNet, US United States 58,112 14,680,064 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12928 BCV - BANQUE CANTONALE VAUDOISE ENTERPRISE DROIT PUBLIC, CH Switzerland 65,536 0 IPv4 IPv4
AS39120 CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT Italy 92,672 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS199346 KBB-AS - Kerry Broadband Ltd, IE Ireland 2,560 0 IPv4 IPv4
AS199422 REZOPOLE - Rezopole A.D., FR France 1,536 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS199995 OT-AS - Omega Telecom LLC, RO Romania 4,352 0 IPv4 IPv4
AS30886 KOMITEX-AS - PP KOM i TEX, UA Ukraine 14,336 0 IPv4 IPv4
AS37497 Network-Platforms - Network Platforms (PTY) LTD, ZA South Africa 14,336 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS48482 ITENSIS-AS - Wuerth Itensis AG, CH Switzerland 768 0 IPv4 IPv4
AS200987 Stadt-Chur - Stadtverwaltung Chur, CH Switzerland 512 0 IPv4 IPv4
AS7029 WINDSTREAM - Windstream Communications LLC, US United States 12,932,864 210,453,659,648 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24953 ASN-NETPLANET - NETPLANET GmbH, AT Austria 21,760 81,604,378,624 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS62167 Tismi - Tismi BV, NL Netherlands 2,304 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS29430 AXCASP - Audatex (Schweiz) GmbH, CH Switzerland 2,816 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS31424 NEXELLENT-AS - nexellent ag, CH Switzerland 14,848 8,590,327,808 IPv4 IPv4
AS42541 FIBERBY - Fiberby ApS, DK Denmark 11,008 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS286 KPN - KPN B.V., NL Netherlands 244,224 8,590,000,128 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8192 TMAS - LIMITED LIABILITY COMPANY "INFOLINK", UA Ukraine 6,144 0 IPv4 IPv4
AS198507 QUANTIC-TELECOM - Quantic Telecom SARL, FR France 5,120 21,474,836,480 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15772 WNET - Wnet Ukraine LLC, UA Ukraine 2,048 0 IPv4 IPv4
AS50643 Lurenet-as - PP "Lurenet", UA Ukraine 9,216 0 IPv4 IPv4
AS29500 SWISSRE-AS - Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, CH Switzerland 9,472 0 IPv4 IPv4
AS59748 kpms - Kaiser Partner Management Services Anstalt, LI Liechtenstein 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8265 FASTNET-BKB-ASN - FASTNET SpA, IT Italy 15,360 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS8387 T-SYSTEMS-AT - T-Systems Austria GesmbH, AT Austria 113,408 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS30934 AARGAUBANK-AS - Aargauische Kantonalbank, CH Switzerland 512 0 IPv4 IPv4
AS41678 TIBUS - The Internet Business Ltd, GB United Kingdom 24,320 0 IPv4 IPv4
AS5410 BOUYGTEL-ISP - Bouygues Telecom SA, FR France 7,094,528 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS8220 COLT - COLT Technology Services Group Limited, GB United Kingdom 1,136,128 21,475,164,160 IPv4 IPv4
AS51458 GLECCCL - GL events CITE/CENTRE DE CONGRES/LYON SA, FR France 256 65,536 IPv4 IPv4
AS12350 VTX-NETWORK - VTX Services SA, CH Switzerland 414,464 8,590,000,128 IPv4 IPv4
AS17676 GIGAINFRA - Softbank BB Corp., JP Japan 43,377,408 18,695,992,639,488 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS25577 C4L-AS - IDE Group Connect Limited, GB United Kingdom 81,152 38,654,836,736 IPv4 IPv4
AS29438 MOMAX-AS - Momax Network S.r.l., IT Italy 24,576 0 IPv4 IPv4
AS2828 XO-AS15 - MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business, US United States 6,769,152 4,295,032,832 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS20743 SWX - SIX Swiss Exchange AG, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS6128 CABLE-NET-1 - Cablevision Systems Corp., US United States 5,207,296 77,309,607,936 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15830 Equinix-Connect-EMEA - TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED, GB United Kingdom 407,040 64,609,845,248 IPv4 IPv4
AS36944 UBUNTU-UNICAST-AS - Ubuntunet Alliance For Research and Education Networking, MW Malawi 2,048 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6453 AS6453 - TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC, US United States 543,744 21,474,836,480 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS32748 STEADFAST, US United States 129,536 4,563,402,752 IPv4 IPv4
AS62206 PITLINE-AS - Pitline Ltd, UA Ukraine 5,120 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS3202 ASDIGITALSCREENS - TOV Digital Screens, UA Ukraine 1,024 0 IPv4 IPv4
AS8763 DENIC-AS - DENIC eG, DE Germany 4,096 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS31529 DENIC-ANYCAST-AS - DENIC eG, DE Germany 1,280 262,144 IPv4 IPv4
AS36408 CDNETWORKSUS-02 - CDNetworks Inc., US United States 47,872 983,040 IPv4 IPv4
AS50903 TRINAPS - TRINAPS SAS, FR France 4,096 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS59890 Kabel-TV-Lampert - Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG, AT Austria 13,312 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS12429 CYBERNET-CH - Swisscom (Schweiz) AG, CH Switzerland 0 0 IPv4 IPv4
AS13194 BITE - UAB "Bite Lietuva", LT Lithuania 94,208 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS8968 BT-Italia - BT Italia S.p.A., IT Italy 890,880 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS7195 EDGEUNO SAS, CO Colombia 9,728 306,184,192 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15576 NTS - NTS workspace AG, CH Switzerland 46,080 124,587,999,232 IPv4 IPv4
AS31543 MYNET-AS - myNet GmbH, AT Austria 25,088 111,669,149,696 IPv4 IPv4
AS9096 Timber Hill (Europe) AG, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS39651 COMHEM-SWEDEN - Com Hem AB, SE Sweden 1,269,248 274,877,906,944 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS205080 SITA-CORPORATE - Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques, BE Belgium 5,376 4,718,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS7782 ALSK-7782 - Alaska Communications Systems Group, Inc., US United States 162,048 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8447 TELEKOM-AT - A1 Telekom Austria AG, AT Austria 2,257,408 137,439,281,152 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12312 ECOTEL - ecotel communication ag, DE Germany 1,056,000 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS28773 AS-MASTER - Global Technology Ukraine Ltd, UA Ukraine 8,704 65,536 IPv4 IPv4
AS6886 INTS-ASN - LLC "INTS", UA Ukraine 6,400 0 IPv4 IPv4
AS8365 MANDA - Man-da.de GmbH, DE Germany 140,544 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS199579 SDIS69 - SCE Departement Incendie et Secours, FR France 256 0 IPv4 IPv4
AS210222 reacom - REACOM GmbH, DE Germany 19,712 0 IPv4 IPv4
AS23106 AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT, BR Brazil 159,744 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS34245 MAGNET-AS - Magnet Networks Limited, IE Ireland 122,880 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS13032 AS13032 - Kyiv National Taras Shevchenko University, UA Ukraine 1,792 34,359,803,904 IPv4 IPv4
AS60059 GIA - GIA Informatik AG, CH Switzerland 6,400 68,719,542,272 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS28889 LINZNET-AS - LinzNet Internet Service Provider GmbH, AT Austria 15,104 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS44629 POINTUA-AS - PE Sinenko Vitaliy Mihailovich, UA Ukraine 10,752 0 IPv4 IPv4
AS48038 CH-COOP - Coop Genossenschaft, CH Switzerland 2,816 262,144 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5390 EuroNet - Euronet Communications B.V., NL Netherlands 319,488 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS20080 AMPATH - Florida International University, US United States 1,536 4,295,032,832 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS30844 LIQUID-AS - Liquid Telecommunications Ltd, GB United Kingdom 371,456 30,064,771,072 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS44843 MALOCO-AS - MSS LLC., RU Russian Federation 2,816 65,536 IPv4 IPv4
AS50405 SLOG - Swisslog Holding AG, CH Switzerland 768 0 IPv4 IPv4
AS205815 SIX - SIX Group Services AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS209627 ARTELIAGROUP - ARTELIA HOLDING SAS, FR France 1,024 0 IPv4 IPv4
AS1120 ACOnet_Services - ACONET, AT Austria 528 131,072 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS6461 ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth, US United States 944,896 12,886,278,144 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8708 RCS-RDS - RCS & RDS SA, RO Romania 2,144,256 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS43061 SI-STELKOM - Stelkom d.o.o., SI Slovenia 8,448 0 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS51688 HOGATEX - Hogatex-Fenner AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS2686 ATGS-MMD-AS - AT&T Global Network Services, LLC, US United States 17,710,848 4,429,250,560 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS5400 BT - British Telecommunications PLC, GB United Kingdom 924,672 4,402,341,609,472 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24955 UBN-AS - OJSC "Ufanet", RU Russian Federation 199,680 19,005,440 IPv4 IPv4
AS50507 EURAC-AS - Accademia Europea di Bolzano, IT Italy 1,024 0 IPv4 IPv4
AS16314 WIENKAV - Wiener Krankenanstaltenverbund, AT Austria 4,096 0 IPv4 IPv4
AS8426 CLARANET-AS - ClaraNET LTD, GB United Kingdom 976,128 107,374,706,688 IPv4 IPv4
AS11051 CYBERVERSE - Evocative, Inc., US United States 35,072 4,563,468,288 IPv4 IPv4
AS39449 FASTCOM-AS - Fastcom Broadband Limited, IE Ireland 7,168 0 IPv4 IPv4
AS2595 CSP-AS - CSP s.c. a r.l., IT Italy 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12578 APOLLO-AS - SIA Tet, LV Latvia 499,712 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS13267 Zuercher Kantonalbank, CH Switzerland 8,192 0 IPv4 IPv4
AS25467 AKTON-AS - Akton d.o.o., SI Slovenia 18,688 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS59536 mm-as - Mixmedia ltd., UA Ukraine 512 0 IPv4 IPv4
AS209326 LEGACYPHARM - Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS8245 VIDEOBROADCAST-AS - Video-Broadcast GmbH, AT Austria 75,008 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS13445 13445 - Cisco Webex LLC, US United States 144,128 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS39122 BLACKNIGHT-AS - Blacknight Internet Solutions Limited, IE Ireland 27,392 55,834,574,848 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS50782 COSYS - COSYS DATA GmbH, AT Austria 3,328 103,079,215,104 IPv4 IPv4
AS4837 CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone, CN China 58,305,280 1,293,859,094,528 IPv4 IPv4
AS37662 WIOCC-AS - West Indian Ocean Cable Company, MU Mauritius 9,730 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS37697 webmasters - WEBMASTERS, LDA., MZ Mozambique 3,328 0 IPv4 IPv4
AS2116 ASN-CATCHCOM - GLOBALCONNECT AS, NO Norway 1,965,056 223,338,430,464 IPv4 IPv4
AS5459 LINX-AS - London Internet Exchange Ltd., GB United Kingdom 3,072 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS32261 SUBSPACE, US United States 13,824 37,748,736 IPv4 IPv4
AS49808 POWERSPEED-AS - Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH, AT Austria 50,176 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS209494 AS3303 - Banque Eric Sturdza SA, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS30900 WEBWORLD-AS - Sternforth Ltd., IE Ireland 13,568 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS31084 MAGRATHEA-UK - MAGRATHEA TELECOMMUNICATIONS LIMITED, GB United Kingdom 11,264 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS42909 COMMUNITYDNS - Community DNS Limited, GB United Kingdom 1,280 196,608 IPv4 IPv4
AS44066 DE-FirstColo - First Colo GmbH, DE Germany 75,264 227,650,764,800 IPv4 IPv4
AS199568 DIRRA - DIRRA SAS, FR France 512 65,536 IPv4 IPv4
AS5413 AS5413 - Daisy Communications Ltd, GB United Kingdom 732,160 68,719,542,272 IPv4 IPv4
AS38880 M21-AS-AP - Micron21 Datacentre Pty Ltd, AU Australia 31,500 4,295,229,440 IPv4 IPv4
AS29076 CITYTELECOM-AS - Filanco LLC, RU Russian Federation 36,096 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS49961 FINGERPRINT - Fingerprint Technologies, FR France 6,400 0 IPv4 IPv4
AS52180 ELITELINE-AS - Nikolay Victorovich Kucheruk PE, UA Ukraine 3,328 0 IPv4 IPv4
AS197653 Alcatraz - ALCATRAZ INFORMATION SECURITY SARL, FR France 5,376 0 IPv4 IPv4
AS208597 ES-NASERTIC-AS - NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS S.A., ES Spain 1,024 0 IPv4 IPv4
AS3300 BT - British Telecommunications PLC, NL Netherlands 232,192 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS20988 MTF-CLOUD - MTF Swiss Cloud AG, CH Switzerland 5,120 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS44384 crossan - Crossan CableComm Ltd, IE Ireland 5,120 0 IPv4 IPv4
AS51784 X-CITY-AS - "X-City" Ltd., UA Ukraine 33,792 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS204594 GALLIKER - Galliker Transport AG, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS6895 ESPANIX - ASOCIACION ESPANIX, ES Spain 512 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS41435 UNDERNET-AS1 - UnderNet LLC, UA Ukraine 26,112 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS200070 CZNIC-AS2 - CZ.NIC, z.s.p.o., CZ Czech 768 196,608 IPv4 IPv4
AS2497 IIJ - Internet Initiative Japan Inc., JP Japan 3,802,368 17,716,740,096 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS44451 SKYTEL-AS - SKYTEL NETWORKS IRELAND LIMITED, IE Ireland 8,192 0 IPv4 IPv4
AS43110 ROSTNET-AS - Joint Ukrainian-American enterprise Ewropol with legal form Ltd, UA Ukraine 2,560 0 IPv4 IPv4
AS199225 PHV-AS - Park Hotel Vitznau AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS201306 STONEHAGE - Stonehage SA, JE Jersey 256 0 IPv4 IPv4
AS208305 VISECA-AS - Viseca Card Services AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS8966 Etisalat-AS - Emirates Telecommunications Corporation, AE United Arab Emirates 43,520 4,295,294,976 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39808 FONTEL - Fontel S.p.A., IT Italy 2,048 0 IPv4 IPv4
AS39386 STC-IGW-AS - Saudi Telecom Company JSC, SA Saudi Arabia 33,280 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS58057 SECUREBIT - Securebit AG, CH Switzerland 3,840 8,591,769,600 IPv4 IPv4
AS59862 PLINK-AS - Professional Link S.r.l., IT Italy 8,960 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS7473 SINGTEL-AS-AP - Singapore Telecommunications (SINGTEL Internet Exchange), SG Singapore 57,600 4,295,163,904 IPv4 IPv4
AS26415 VERISIGN-INC - VeriSign Global Registry Services, US United States 5,472 1,835,008 IPv4 IPv4
AS11383 XAND - Xand Corporation, US United States 19,712 4,563,402,752 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12565 Groupe_LDLC - GROUPE LDLC SA, FR France 1,024 0 IPv4 IPv4
AS50923 METRO-SET-AS - Metroset Ltd., RU Russian Federation 101,376 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS204572 ofacgroup - Ofac societe cooperative, CH Switzerland 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8717 SPECTRUMNET - A1 Bulgaria EAD, BG Bulgaria 577,280 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS8758 IWAY - Iway AG, CH Switzerland 89,088 113,816,633,344 IPv4 IPv4
AS29166 NZZ-AS - Neue Zuercher Zeitung AG, SE Sweden 7,680 0 IPv4 IPv4
AS9042 SIX - SIX Group Services AG, CH Switzerland 18,432 50,331,648 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS20940 AKAMAI-ASN1 - Akamai International B.V., US United States 1,831,408 1,103,819,572,736 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24700 Paritetweb-AS - Yes Networks Unlimited Ltd, VG British Virgin Islands 1,024 0 IPv4 IPv4
AS42905 LIMANET - LIMANET Ltd., UA Ukraine 3,328 0 IPv4 IPv4
AS3573 ACCENTURE - Accenture LLP, US United States 85,256 17,179,869,184 IPv6 IPv6
AS12715 JAZZNET - Orange Espagne SA, ES Spain 0 0 IPv4 IPv4
AS33958 GSCF - Global Supply Chain Finance AG, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS63956 COLO-AS-AP - Colocation Australia Pty Ltd, AU Australia 21,760 4,580,245,504 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS201479 BULLGREOSI - Bull sas, FR France 512 0 IPv4 IPv4
AS12714 TI-AS - Net By Net Holding LLC, RU Russian Federation 1,206,016 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS31133 MF-MGSM-AS - PJSC MegaFon, RU Russian Federation 786,944 270,008,320 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15738 UAEXPRESS - TOV BF Express Ltd, UA Ukraine 10,752 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS25526 LambdaNetUA - TOV Lambda Net, UA Ukraine 3,072 65,536 IPv4 IPv4
AS6908 DATAHOP - Six Degrees Technology Group Limited, GB United Kingdom 117,760 90,194,444,288 IPv4 IPv4
AS8729 Credit Suisse Group, CH Switzerland 3,840 0 IPv4 IPv4
AS60486 SNS - Swiss Networking Solutions AG, CH Switzerland 1,792 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS197337 Silvertech - Silvernet SARL, FR France 256 0 IPv4 IPv4
AS200417 ASA-AG - Andermatt Swiss Alps AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS1126 VANCIS - Vancis Advanced ICT Services, NL Netherlands 13,312 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS1140 SIDN - Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, NL Netherlands 3,328 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS206225 UPU - Union Postale Universelle, CH Switzerland 3,328 0 IPv4 IPv4
AS12649 Banque Pictet & Cie SA, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS50734 BELL-AS - Bell AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS28760 INFOTECH-AT-AS - Infotech EDV-Systeme GmbH, AT Austria 15,360 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS42823 nidsa - NID SA, CH Switzerland 768 0 IPv4 IPv4
AS4766 KIXS-AS-KR - Korea Telecom, KR Republic of Korea 45,513,860 165,640,011,776 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12306 PLUSLINE - Plus.line AG, DE Germany 45,312 38,654,771,200 IPv4 IPv4
AS20473 AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US United States 934,400 1,363,599,884,288 IPv4 IPv4
AS25011 AUSTRIAN-RAILWAYS-AS - OeBB Infrastruktur AG, AT Austria 1,024 0 IPv4 IPv4
AS28916 ILO-NET-AS - International Labour Office, CH Switzerland 3,072 0 IPv4 IPv4
AS41753 TELELOCATION - Quality of Service Networks Sweden AB, SE Sweden 1,024 0 IPv4 IPv4
AS200562 Welltel-IE - Welltel (Ireland) Ltd, IE Ireland 3,072 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS207044 ENET-AS - Enet Telecommunications Networks Limited, IE Ireland 16,384 35,433,676,800 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS577 BACOM - Bell Canada, CA Canada 6,008,064 4,550,950,912 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS803 SASKTEL - Saskatchewan Telecommunications, CA Canada 540,672 4,295,032,832 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS20672 GROUPE-SERVEUR-ASnumber - Groupe Serveur SAS, FR France 1,280 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS16066 TEST-UA - "T.E.S.T." Ltd, UA Ukraine 8,448 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS16371 acens_AS - acens Technologies, S.L., ES Spain 81,408 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS9002 RETN-AS - RETN Limited, GB United Kingdom 48,384 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS27552 TWDX - TowardEX Technologies International, Inc., US United States 13,568 4,580,179,968 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15533 SASEUROPE - SunGard Availability Services (UK) Ltd, GB United Kingdom 83,968 12,884,901,888 IPv4 IPv4
AS30880 SPACEDUMP-AS - SpaceDump IT AB, SE Sweden 11,264 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS1820 WNET - WNET TELECOM USA Corp., US United States 34,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS3255 UARNET-AS - State Enterprise Scientific and Telecommunication Centre "Ukrainian Academic and Research Network" of the Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Science of Ukraine (UARNet), UA Ukraine 94,976 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS31141 SWISSQUOTE-AS - Swissquote Bank SA, CH Switzerland 1,280 0 IPv4 IPv4
AS31148 FREENET_LLC - Freenet LTD, UA Ukraine 167,168 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS1853 ACOnet, AT Austria 466,432 34,359,803,904 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS24904 KWAOO - K-NET SARL, FR France 37,632 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS5645 TEKSAVVY - TekSavvy Solutions, Inc., CA Canada 733,696 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39132 Swissgrid - swissgrid ag, CH Switzerland 2,048 0 IPv4 IPv4
AS49824 ACTPA-AS - PC "Astra-net", UA Ukraine 5,120 65,536 IPv4 IPv4
AS8926 MOLDTELECOM-AS - Moldtelecom SA, MD Moldova 555,008 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS48422 IT-STARCOM-AS - IT-STARCOM LLC, UA Ukraine 4,608 0 IPv4 IPv4
AS52191 LOCALKA-NET-AS - PE Saychik Pavlo Evgenovuch, UA Ukraine 1,536 65,536 IPv4 IPv4
AS9145 EWETEL - EWE TEL GmbH, DE Germany 923,136 141,733,920,768 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS51873 AS-ARCADE - Arcade Solutions AG, CH Switzerland 7,424 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS11164 INTERNET2-I2PX - Internet2, US United States 1,536 196,608 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS56534 PIRIX-INET-AS - Comfortel Ltd., RU Russian Federation 25,600 4,295,163,904 IPv4 IPv4
AS8683 NOMINET - Nominet UK, GB United Kingdom 13,824 2,214,592,512 IPv4 IPv4
AS11260 EASTLINK-HSI - EastLink, CA Canada 314,368 8,858,370,048 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS21222 ASN-ROLEX - ROLEX SA, CH Switzerland 4,096 0 IPv4 IPv4
AS34549 MEER-AS - meerfarbig GmbH & Co. KG, DE Germany 72,960 455,267,581,952 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS39093 WestNet-IE - Western Broadband Networks Limited, IE Ireland 11,264 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS50609 MERCURIA-AS - MERCURIA ENERGY TRADING SA, CH Switzerland 256 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS1653 SUNET - SUNET Swedish University Network, SE Sweden 618,688 4,295,098,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS4657 STARHUB-INTERNET - Starhub Internet Pte Ltd, SG Singapore 644,096 17,448,304,640 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS200925 KRIOS - Silicom SA, CH Switzerland 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS2200 FR-RENATER - Renater, FR France 2,387,200 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS48857 BASLER-AS - Basler Versicherung AG, CH Switzerland 4,352 0 IPv4 IPv4
AS20634 TELECOM-LI - Telecom Liechtenstein AG, LI Liechtenstein 24,832 73,014,444,032 IPv4 IPv4
AS37100 SEACOM-AS - SEACOM Limited, MU Mauritius 1,071,360 12,884,901,888 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS44020 CLN-AS - Modern Solutions LTD, RU Russian Federation 4,352 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS47538 ANCOMA-AS - Swisspro AG, CH Switzerland 768 0 IPv4 IPv4
AS201590 SOCAR - SOCAR Energy Holdings AG, CH Switzerland 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS13213 UK2NET-AS - UK-2 Limited, GB United Kingdom 108,288 8,590,131,200 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS14907 WIKIMEDIA - Wikimedia Foundation Inc., US United States 3,072 4,295,294,976 IPv4 IPv4
AS15895 KSNET-AS - "Kyivstar" PJSC, UA Ukraine 758,784 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS26496 AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC, US United States 934,912 4,317,511,680 IPv4 IPv4
AS29534 ITUA-AS - IntornTechnic Ltd., UA Ukraine 2,560 0 IPv4 IPv4
AS42088 DBOSoft - DBO SOFT LLC, UA Ukraine 256 0 IPv4 IPv4
AS43139 MAXIMUMA-AS - Maximum-Net LLC, UA Ukraine 30,464 34,494,021,632 IPv4 IPv4
AS48897 NAU-AS - OOO KB Avia, UA Ukraine 512 0 IPv4 IPv4
AS3257 GTT-BACKBONE - GTT Communications Inc., DE Germany 2,495,656 184,684,314,624 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS3333 RIPE-NCC-AS - Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), NL Netherlands 4,608 65,536 IPv4 IPv4
AS59318 SINET-KH - S.I Group, KH Cambodia 1,024 393,216 IPv4 IPv4
AS13489 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., CO Colombia 2,326,272 107,376,476,160 IPv4 IPv4
AS35369 LINZAG-TELEKOM-AS - LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation, AT Austria 70,144 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS44532 WAPTAK-AS - WapTak Ltd., RU Russian Federation 768 0 IPv4 IPv4
AS197036 IPLINE - IPLine SARL, FR France 14,336 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS702 UUNET - MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business, US United States 5,996,800 77,309,411,328 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15532 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, CH Switzerland 768 3,932,160 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS51820 SBC-NET - Swisscom Broadcast Ltd, CH Switzerland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS15598 QSC-AG-IPX - QSC AG, DE Germany 165,376 8,590,196,736 IPv4 IPv4
AS41096 TIM-UMAN-AS - TOV TV&Radio Company 'TIM', UA Ukraine 9,216 0 IPv4 IPv4
AS23148 TERRENAP - MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business, US United States 294,656 251,789,312 IPv4 IPv4
AS24875 NOVOSERVE-AS - NovoServe B.V., NL Netherlands 16,384 103,079,346,176 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS29056 GSTW-AS - Citycom Telekommunikation GmbH, AT Austria 26,880 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS39166 SAG-CH - SAG Informatik AG, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS41119 GEPARD-AS - Objedinenie Group Ltd., UA Ukraine 256 0 IPv4 IPv4
AS204818 HOSTEUR-NET-CORE - HOSTEUR SARL, FR France 6,912 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS9116 GOLDENLINES-ASN - Partner Communications Ltd., IL Israel 1,464,320 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12713 OTEGlobe - OTEGlobe - OTE Global Solutions SA, GR Greece 4,096 537,001,984 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15502 Vodafone-Ireland-ASN - Vodafone Ireland Limited, IE Ireland 463,872 0 IPv4 IPv4
AS31617 REEVO - REEVO S.R.L., IT Italy 6,400 171,798,691,840 IPv4 IPv4
AS31641 ATLAS-COMMUNICATIONS-AS - Atlas Communications (NI) Ltd, GB United Kingdom 10,240 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS36692 OPENDNS - Cisco OpenDNS, LLC, US United States 54,784 3,473,408 IPv4 IPv4
AS44050 PIN-AS - Petersburg Internet Network ltd., RU Russian Federation 35,072 8,590,000,128 IPv4 IPv4
AS3491 BTN-ASN - PCCW Global, Inc., US United States 1,012,480 13,958,643,712 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8781 QA-ISP - Ooredoo Q.S.C., QA Qatar 684,544 34,359,803,904 IPv4 IPv4
AS12597 GOTANET - Gotalandsnatet AB, SE Sweden 16,896 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS37349 Aptus - Aptus Solutions Ltd, TZ Tanzania 15,360 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS6079 RCN-AS - RCN, US United States 1,152,256 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS8422 NETCOLOGNE - NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH, DE Germany 559,616 107,374,247,936 IPv4 IPv4
AS6697 BELPAK-AS - Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom, BY Belarus 1,070,080 38,654,967,808 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS27611 STARRY-NY - Starry, Inc., US United States 3,584 268,435,456 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS41736 NovaNetworks-AS - Nova Networks Ltd, IE Ireland 6,144 0 IPv4 IPv4
AS49770 INTERNETPORT-AS - Internetport Sweden AB, SE Sweden 7,424 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS3209 VODANET - Vodafone GmbH, DE Germany 8,389,904 5,536,213,041,152 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS12430 VODAFONE_ES - VODAFONE ESPANA S.A.U., ES Spain 3,771,392 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS27887 WIND Telecom S.A., DO Dominican 59,648 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US United States 33,193,472 28,516,352,000 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS21859 ZNET - Zenlayer Inc, US United States 434,688 14,429,978,624 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS15623 CYBERLINK - Cyberlink AG, CH Switzerland 104,448 77,309,476,864 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS47626 ASTIMER - Timer, LLC, RU Russian Federation 12,288 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS6774 ASN-BICS - Belgacom International Carrier Services SA, BE Belgium 12,544 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS8728 AS INFONET, EE Estonia 52,224 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS8764 Telia-Lietuva - Telia Lietuva, AB, LT Lithuania 873,728 537,395,200 IPv4 IPv4
AS9121 TTNet - Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi, TR Turkey 6,926,080 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS6724 STRATO - Strato AG, DE Germany 166,144 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS9304 HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited, HK Hong Kong 1,501,696 12,884,901,888 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS9498 BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN India 1,778,176 4,299,358,208 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS41230 ASK4 - Ask4 Limited, GB United Kingdom 87,040 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS41405 ALTINEA-AS - Altinea SAS, FR France 3,584 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS57866 FUSIX-AS - Fusix Networks B.V., NL Netherlands 8,960 42,949,738,496 IPv4 IPv4
AS553 BELWUE - Universitaet Stuttgart, DE Germany 2,116,352 103,079,215,104 IPv4 IPv4
AS6456 ALTOPIA - Altopia Corporation, US United States 1,024 65,536 IPv4 IPv4
AS60068 CDN77 - Datacamp Limited, GB United Kingdom 41,472 386,072,576 IPv4 IPv4
AS42331 FREEHOST - PE Freehost, UA Ukraine 20,480 73,014,444,032 IPv4 IPv4
AS197726 UKRNAMES-AS - Ukrainian Internet Names Center LTD, UA Ukraine 15,872 65,536 IPv4 IPv4
AS197827 AS_ADUNO - Viseca Card Services SA, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS852 ASN852 - TELUS Communications Inc., CA Canada 4,947,968 13,690,339,328 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS42310 IEDR - IE Domain Registry Ltd, IE Ireland 2,048 196,608 IPv4 IPv4
AS57695 MISAKA-BACKBONE-AS - Misaka Network, Inc., US United States 4,096 47,550,038,016 IPv4 IPv4
AS205492 SCHRODERS-ZUR-AS - Schroder Investment Management Limited, CH Switzerland 256 0 IPv4 IPv4
AS17660 DRUKNET-AS - Bhutan Telecom Ltd, BT Bhutan 18,432 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS47680 NHCS - EOBO Ltd T/A BBnet, IE Ireland 10,240 0 IPv4 IPv4
AS42253 TelSP - Telecom SP Ltd, RU Russian Federation 1,280 0 IPv4 IPv4
AS202954 RAPIDDOT - Rapiddot Hosting Services Ltd, NL Netherlands 1,024 34,359,738,368 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS32934 FACEBOOK - Facebook, Inc., US United States 143,872 4,311,744,512 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS35297 DATALINE-AS - Dataline LLC, UA Ukraine 9,728 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS50204 ARHAT-AS - PE Bondar TN, UA Ukraine 8,704 0 IPv4 IPv4
AS49588 SlvNet-as - SDS-Vostok Ltd., UA Ukraine 8,448 65,536 IPv4 IPv4
AS48943 KAPPERNET - KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH, AT Austria 10,496 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS49223 EVEREST-AS - "Everest" Broadcasting Company Ltd, UA Ukraine 65,536 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS12741 AS-NETIA - Netia SA, PL Poland 1,651,968 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS43885 imatel - INSTAL MATEL SL, ES Spain 6,144 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS48117 Lmnet-as - C.T.Net LTD, UA Ukraine 3,840 0 IPv4 IPv4
AS60517 AS-CABLEVISION - Adolf Noehmer Gesellschaft m.b.H. & Co KG, AT Austria 7,168 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS202096 MUSEECONFLUENCE - Musee des Confluences EPCC, FR France 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS7850 CITYLINKFIBER - iHighway.net, Inc., US United States 46,080 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS9318 SKB-AS - SK Broadband Co Ltd, KR Republic of Korea 14,675,968 8,590,000,128 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS13768 COGECO-PEER1 - Aptum Technologies, CA Canada 1,321,984 622,067,712 IPv4 IPv4
AS45758 TRIPLETNET-AS-AP - Triple T Internet Company Limited, TH Thailand 1,073,408 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS43576 KUMIR-AS - LTD "KuMIR TELECOM", UA Ukraine 1,280 65,536