AS Name
ENSTINET-EG
Org Name
ENSTINET
Registry Region
Egypt
Looking Glass
IPv4Prefixes

24

IPv6Prefixes

0

IPv4 NUMs

6,144

IPv6 NUMs(/64)

0

6,144 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
195.43.0.0/24 EUNET-EG ENSTINET Egypt 256
195.43.1.0/24 ASRT-EG ENSTINET-NREN-S1 256
195.43.2.0/24 ISMALIA-EG ENSTINET-NREN-S2 256
195.43.3.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.4.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.5.0/24 NRC-EG ENSTINET-NREN-S5 256
195.43.6.0/24 MSR-EG ENSTINET-NREN-S6 256
195.43.7.0/24 SAMS-EG ENSTINET-NREN-S7 256
195.43.8.0/24 AMTH-EG ENSTINET-NREN-S8 256
195.43.9.0/24 NIAG-EG ENSTINET-NREN-S9 256
195.43.11.0/24 AYAEJ-EG ENSTINET-NREN-S11 256
195.43.12.0/24 MCSRTA-EG ENSTINET-NREN-S12 256
195.43.13.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.14.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.15.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.16.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.17.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.18.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.19.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.20.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
195.43.22.0/24 ENSTINET-NREN-S22 ENSTINET-NREN-S22 256
195.43.25.0/24 ENSTINET-NREN-S25 ENSTINET-NREN-S25 256
195.43.26.0/24 ENSTINET-NREN-S26 ENSTINET-NREN-S26 256
195.43.27.0/24 EG-ENSTINET-19961205 Egyptian National Scientific & Technical Information Network 256
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS8452 TE-AS, EG Egypt 7,605,248 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS11537 INTERNET2-RESEARCH-EDU - Internet2, US United States 9,472 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS20965 GEANT - GEANT Vereniging, GB United Kingdom 9,216 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS21320 GEANT_IAS_VRF - GEANT Vereniging, GB United Kingdom 2,048 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS2561 EUN - Egyptian Universities Network (EUN), EG Egypt 20,736 0 IPv4 IPv4
aut-num:    AS6879
as-name:    ENSTINET-EG
descr:     Egyptian National Scientific & Technical Information Network
status:     ASSIGNED
org:      ORG-EA21-AFRINIC
admin-c:    MM45-AFRINIC
tech-c:     MM45-AFRINIC
mnt-lower:   ENSTINET-MNT
mnt-routes:   ENSTINET-MNT
mnt-by:     AFRINIC-HM-MNT
source:     AFRINIC # Filtered

organisation:  ORG-EA21-AFRINIC
org-name:    ENSTINET
org-type:    LIR
country:    EG
address:    101 Kasr El Aini Street
address:    12th Floor
address:    Postal code 11516
address:    Cairo 11516
phone:     tel:+20-2-27920126
fax-no:     tel:+20-2-27947807
admin-c:    MM45-AFRINIC
tech-c:     MM45-AFRINIC
mnt-ref:    AFRINIC-HM-MNT
mnt-ref:    ENSTINET-MNT
mnt-by:     AFRINIC-HM-MNT
source:     AFRINIC # Filtered

person:     Majid M.Al-Sadek
address:    Egyptian S&T Portal
address:    Egyptian National STI Network (ENSTINET)
address:    101 Kasr El-Aini St., 12th Floor
address:    Cairo 11516
address:    Egypt
phone:     tel:+20-2-27920126
phone:     tel:+20-2-27964421
phone:     tel:+20-2-27920127
fax-no:     tel:+20-2-27947807
org:      ORG-EA21-AFRINIC
nic-hdl:    MM45-AFRINIC
remarks:    Chief Technical Officer
mnt-by:     ENSTINET-MNT
source:     AFRINIC # Filtered